KISA OYUN YAZMA - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KISA OYUN YAZMA

SINIFLAR > LİSE 1 > LİSE-1 / 6. ÜNİTE: TİYATRO
KISA OYUN YAZMA:

1-Hazırlık
a)Konu ve temayı belirleme
b)Oyundaki kişileri ve özelliklerini belirleme

2-Planlama
a)Sahneyi/sahneleri belirleme
b)Dramatik örgüyü belirleme
c)Çatışmayı belirleme

3-Taslak metni oluşturma
a)Dekor ve kostümle ilgili ayrıntıları yazma
b)Hareketlere ait betimlemeleri yazma
c)Diyalog ve monolog oluşturma

4-Taslak metni geliştirme ve düzeltme
a)Metin tutarlılığını değerlendirme

5-Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme
a)Yazılan metni paylaşma


*İlk olarak bir tiyatro konusu belirlenir ve konunun hangi açılardan ele alınacağına karar verilir.
*Oyunda kaç kişinin yer alacağı, bu kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve aralarında nasıl bir bağ olacağı belirlenir.
*Yazılacak oyunun sahne sayısı belirlenir.
*3-5 dakikalık bir oyun için sahne sayısı az tutularak ve kısa bir dramatik örgü belirlenir.
*Çatışmanın kimler arasında olacağına karar verilir.
*Oyunun dekor ve kostümüyle ilgili ayrıntılar hazırlanarak olayın nasıl bir ortamda geçeceği, oyunda hangi eşyaların kullanılacağı, oyuncuların neler giyeceği vb. bilgiler açıklanır.
*Işık, ses, efekt gibi unsurlar belirlenir.
*Karakterlerinin özelliklerine göre hareketlere ait betimlemeler yazılır.
*Karakter sert birini canlandırıyorsa “bağırarak, yerinden bir hamlede ok gibi fırlayarak, üzerine yürüyerek vb.” ifadeler, betimlemeler yapılabilir.
*Bu aşamadan sonra kişilerin ruh hâlleri, karakter özellikleri göz önünde bulundurularak diyaloglar ve
monologlar oluşturulur.
*Farklı cümle yapıları (basit, birleşik, sıralı, bağlı, eksiltili, devrik, kurallı cümle; isim cümlesi, fiil cümlesi) kullanılır.
*Olayların oluş sırasındaki mantıksal bağ, kişilerin birbirleriyle olan bağ ve ilişkileri, dramatik çatışma verilirken duygu ve diyaloglardaki değişimler gözden geçirilir.
*Metin; dramatik örgü ile mekân ve kişilerin uyumu, anlatım bozuklukları, biçim ve içerik bakımından değerlendirilerek geliştirilir.
*Taslak metin biçim açısından gözden geçirilirken yazım, noktalama, sayfa düzeni, okunaklılık vb. açılardan değerlendirilip düzeltilir.
*Açıklık, duruluk, akıcılık, yalınlık ve kelime tercihleri bakımından gözden geçirilir.
*Diyaloglar, bölümler, dramatik örgü, başlık gibi yapı ve şekil unsurları arasındaki anlam bağlantıları, tutarlılık, denge ve akış bakımından incelenir.
*Metnin içeriği ve üslubu/anlatımı tiyatro türüne uygunluğu bakımından değerlendirilir.
*Düzenlenip geliştirilen kısa oyun, sınıf ortamında paylaşılır.
*İstenirse okulda diğer sınıflarla da paylaşılabilir.

İçeriğe dön