ŞEYH GALİP - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

ŞEYH GALİP

SANATÇILAR > SANATÇILAR

ŞEYH GALİP: (18. YÜZYIL)

*Divan edebiyatının son büyük şairidir.
*1757 yılında İstanbul’da doğmuş ve yine İstanbul’da 1799 yılında vefat etmiştir.
*Asıl adı Mehmet’tir.
*İstanbul’da Yenikapı Mevlevihanesi’nde Mevlevi şeyhi olmuştur.
*İlk şiirlerinde Esad, sonraki şiirlerinde Galip mahlasını kullanmıştır.
*24 yaşında Divan'ını, 26 yaşındayken de "Hüsn ü Aşk" adlı Türk Edebiyatı'nda mesnevi türünün en başarılı örneklerinden biri sayılan eşsiz eseri yazmıştır.
*Tasavvufun mazmunlarını, çağrışımlarını ve fikir hazinesini eserlerinde kullanmıştır.
*Tasavvufun tek varlık inancını ve ilahi aşk, insan yüceliği, hoşgörülülük ilkelerini benimsemiştir.
* “Sebk-i Hindi” akımının etkisinde kalmış ve bu tarzı, şiirlerinde başarıyla uygulamıştır.
*Kapalı, rahatça anlaşılmayan şiirler söylemiştir.
*Söz sanatları ile yüklü, ağır bir dili vardır.
*Eserlerine yoğun bir hayal gücü yansımıştır.
*Şiirlerinde musiki önemlidir.
*Kendi bulduğu mecazlarla şiire yeni bir hayal gücü kazandırmıştır.
*Kendine özgü bir şiir havası oluşturmuştur.
*Duygu, düşünce ve heyecanlarını ustalıkla dile getiren lirik bir şairdir.
*Duygu ve düşüncelerini birtakım hayaller, sembollerle anlatmıştır.
*Hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır.
*Saf Türkçeyle yazdığı bir şiiri ve sade dille yazdığı şarkıları da vardır.

ŞEYH GALİP’İN ESERLERİ:
Divan, Hüsn ü Aşk, Şerh-i Cezîre-i Mesnevi, Es-Sohbetü’s-Sâfiyye

------------------------------------------------------------------------------

Hüsn ü Aşk:
*Nâbî’nin Hayrabad’ını beğenmediği için yazdığı bir mesnevidir.
*Eserde tasavvufi bir aşk işlenir.
*Hüsn ü Aşk mesnevisi alegorik (timsali) bir eserdir.
*Eserdeki bütün kahramanlar birer sembolden ibarettir.
*Hüsn, Allah’ı; aşk, Allah sevgisine ulaşmak isteyen dervişi; mekteb-i edep, dergâhı; Molla-yı Cünun, dervişi; gayret, çabayı; ismet, dürüstlüğü; kalp kalesi, gönlü temsil eder.
*Aşk yani mürit, bütün engelleri aşarak Hüsn’e yani Allah sevgisine ulaşır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön