0-9 - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

0-9

ESER YAZAR TÜR > ESER-YAZAR (TÜRK)
III. Selim / Turan Oflazoğlu (Tiyatro)
IV. Murat / Turan Oflazoğlu (Tiyatro)
100 Aşk Şiiri / Cemal Süreyya (Antoloji)
100 Soruda Halk Edebiyatı / Pertev Naili Boratav (İnceleme)
16 Mart 1920 / Orhan Asena (Tiyatro)
19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
/ A. Hamdi Tanpınar  (İnceleme)
19 Mayıs Destanı
/ Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
2000 Yılın Sevgilisi
/ Refik Halit Karay (Roman)
40 Şiir Ve Bir / Haydar Ergülen (Şiir)
47’liler / Füruzan (Roman)
50. Yılında Sovyet Rusya /  Şevket Rado (Gezi Notları)
70 Yaşım Merhaba / Aziz Nesin (Hikâye)
72. Koğuş / Orhan Kemal (Hikâye)
835 Satır / Nazım Hikmet Ran (Şiir)
87 Oğuz / Rakım Çalapala (Hikâye)
999. Gün / Cemal Süreyya (Deneme)
İçeriğe dön