AŞIK FEYMANİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

AŞIK FEYMANİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
ÂŞIK FEYMANİ: (20. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Gerçek adı Osman Taşkaya'dır.
*2 Mayıs 1942 tarihinde Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinin Afşarlar (Azaplı) köyünde doğmuştur. *İlkokulu köyünde okumuştur.  
*Daha çok Doğu Anadolu Bölgesi âşıklarında görülen usta-çırak ilişkisi geleneğinde yetişmemiştir.
*O, Karacaoğlan geleneğinden yetiştiği için, kendisinin manevî ustası olarak Karacaoğlan’ı kabul etmiştir.  
*Karacaoğlan'ın etkisiyle türkülü halk hikâyeleri söylemiş, şiirlerinde sevgiden tasavvufa kadar birçok konu işlemiştir.
*Âşık Osman Taşkaya’nın yanında Âşık Eyyubî, Âşık Hakkı Tanrıkulu, Âşık Abdullah Gizlice, Âşık İmamî ve Âşık Vuslatı yetişmiştir.
*Âşık Feymani, 1966 yılında başlatılan Türkiye Âşıklar Bayramı'na 1968'den itibaren katılmaya başladı.  
*Daha sonra yurt genelinde yapılan âşıklar şölenlerine de katıldı. Çeşitli ödüller kazandı.
*Âşık Osman Taşkaya, ilk şiirlerinde “Çoban Osman” mahlasını kullanmıştır.  
*Mahlasını, 1964 yılında rüyasında iri yarı, koyu yeşil elbise giymiş bir zatın Feymânî diye seslenmesi üzerine almıştır.  
*Feymânî halk şiirinin sevilen türlerinden güzelleme, koçaklama, taşlama, nasihat, mektup, destan ve devriye tarzında yüzlerce şiir söylemiştir.  
*Feymânî halk şiirinin koşma, semai ve varsağı gibi türlerinde oldukça başarılıdır.  
*Atışmaları başarılı olup, öğretici niteliktedir.  
*Feymânî’nin taşlamaları da ünlüdür. Hemen hemen her konuda taşlama söylemiştir.  
*Muamma çözmede de yeteneğini kanıtlamıştır.
*Feymânî, Çukurova âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ferrahî ile birlikte yörede saz eşliğinde şiir söyleyen ilk âşıktır.
*İlk şiirlerinde baskın olan aşk teması gün geçtikçe farklı alanlara yönelmiştir.  
*Sosyal hayata dair tespitlere, deneyimlere, tabiat, eğitim cehalet, tasavvuf gibi konulara doğru açılan Feymani’nin şiirlerinde son zamanlarına doğru tasavvuf, nasihat ve eğitim başlıca temalar olarak karşımıza çıkar.
*Şiirlerinde dile getirdiği tavsiyelerin millî ve manevî değerler çerçevesinde olduğu görülür.
*İşlediği temalar arasında tabiat ve ormanın ayrı bir yeri vardır. Bu konuda yazılmış onlarca şiiri vardır.  
*Şiirlerinde pek çok âşığın dile getirmediği konuları işlemiştir.  
*Yaşarken adına şenlikler yapılan ilk âşık olma özelliğine sahip olmuştur.  
*1997 yılından bu yana Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Folklor Araştırma Derneği, Âşık Feymânî şenlikleri tertip etmektedir.  
*Feymânî aynı zamanda iyi bir kaynak şahıstır.  
*Bugün Çukurova âşıklığı, bozlak söyleme ve Karacaoğlan geleneğinde kapısı çalınacak ilk âşık Feymânî’dir.  
*Çukurova’dan şiirleri bestelenen (Ölüm yakamı tutma git, Ahu gözlüm) ilk âşık yine Feymânî’dir.
*Çok ince bir ruha sahip olan Feymânî için; “Bir gönül âşığıdır.” diyebiliriz.  
*Yurtdışında, Türk Cumhuriyetleri’nde ve birçok Avrupa ülkelerinde konserler vermiştir.  
*Hakkında doktora ve bitirme tezleri çalışmaları yapılmıştır.
*"Küçük yaşta mecazi bir aşka tutuldum. Bu aşk 15 yaşıma kadar devam etti. İlk yıllarda Çoban Osman mahlasıyla şiir yazar, türkü söylerdim. 1964'ün sonbaharında ve 1965'in ilkbahar ve yaz aylarında birkaç kez rüyamda nurani yüzlü bir zatı görmüştüm. Bana hep Feymani diye seslenmişti. Bu yüzden bu adı mahlas olarak aldım. 1972 yılında evlendim. Üçü oğlan, biri kız, dört çocuğum oldu. Halen Azaplı köyünde oturuyorum".
*Şiirlerinin büyük bir bölümünü Ahu Gözlüm adlı kitapta toplamıştır.
*Ozanın yayınlanmış şiirleri dışında birkaç kitap haline gelebilecek yayınlanmamış şiirleri de vardır.
 

ÂŞIK FEYMANİ’NİN ESERLERİ:
Şiir: Ahu Gözlüm, Barışmam, Anadolum, Mevlana, Elveda, Bugün Bayramdır

İçeriğe dön