AŞIK SÜMMANİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

AŞIK SÜMMANİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
ÂŞIK SÜMMANİ: (1860-1915) (19. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Narman’ın Samikale köyünde doğdu.
*Asıl adı Hüseyin’dir.
*Küçük yaşlarda âşıklık geleneğini öğrenmeye başladı.
*Yaklaşık 11 yaşında Erzurum’a giderek âşıklar çevresine girdi.
*Badeli âşıklarımızdandır.
*Âşık Sümmani, sevdiğini bulmak için yıllarca dolaştı. Ancak kavuşmalarının olanaksızlığını anlayınca köyüne döndü.
*Kars’a gidip Âşık Şenlik’le karşılaştı.
*Günler süren karşılıklı türkü söylemeden sonra birbirlerini etkilediler ve çok iyi arkadaş oldular.  
*Yaşça kendisinden büyük olmasına karşın Âşık Ruhsati’yi de etkileyen Âşık Sümmani, birçok genç aşığın da yetişmesine de katkıda bulundu.
*Sümmani, köyünde öldü ve orada toprağa verildi.
*Koşmaları ve hayali sevgilisi Gülperi'yi bulmak için yaşadığı maceraları anlattığı “Sümmani ile Gülperi” hikâyesiyle ünlüdür.
*Özellikle Doğu Anadolu’da yaygın olan ve Sümmani tarafından söylendiği için de "Sümmani Ağzı" olarak bilinen ezgi, 11’lik türkülerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
*Şiirlerinde daha çok aşk, sevgi, tasavvuf ve nasihat konularını işlemiş olan şair, şiirlerini genellikle hece ölçüsüyle yazmıştır.
*Aruz vezni ile yazdığı çokça şiiri de mevcuttur.

İçeriğe dön