ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
ÂŞIK VEYSEL (ŞATIROĞLU): (1984-1971) (20. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Cumhuriyet Döneminde, Halk Edebiyatındaki âşıklık geleneğini sürdüren ozanların en büyüğü, "âşıklar" zincirinin son büyük halkasıdır.
*1894'te Sivas'a bağlı Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuş, 21 Mart 1971'de aynı köyde vefat etmiştir.
*Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden gözlerini yedi yaşında kaybetmiştir.
*İki gözü de görmediğinden okuma yazması yoktur.
*Gönül gözüyle görmüş, gönül diliyle söylemiştir.
*İnsan aşkıyla birlikte ilahi aşkı, yurt sevgisini, yurt güzelliklerini, insanlık sevgisini işleyen güzelleme, taşlama, methiye, şathiye, devriye, hikmet gibi türlerde şiirler söylemiştir.
*İçli bir saz şairidir.
*Şiirlerinde aşk, insan, barış, kardeşlik gibi konuları yurt ve tabiat sevgisini dile getirmiştir.
*Hoşgörü anlayışı, şiirinin temellerindendir.
*Geleneksel âşık edebiyatı ürünlerinden farklı olarak, şiirlerine özel başlıklar, adlar düşünmüştür.
*Hece ölçüsünün 8'li ve 11'li kalıplarını kullanmıştır.
*Şiirlerini sade bir dille söylemiştir.
*Tekniği gösterişsiz ve nerdeyse kusursuzdur.
*Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir.
*Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de var.
*Ankara ve İstanbul radyolarında program yapmıştır.  
*1933'te Ahmet Kutsi Tecer'le tanışması, Köy Enstitülerinde saz hocalığı yapması, onun karanlık dünyasını aydınlatan güzel gelişmelerdir.
*1965'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Veysel'e, "Anadilimize ve Millî Birliğimize" yaptığı hizmetlerden dolayı özel bir kanunla vatanî hizmet tertibinden maaş bağlamıştır.
*Pek çok şiiri bestelenmiş, radyolarda okunmuş, plak ve kaset olarak geniş kitlelere ulaştırılmıştır.
*Âşık Veysel’in önemli sayılan ancak pek bilinmeyen bir özelliği de köyünde ilk kez meyve bahçesi kuran ve meyve yetiştiren kişi olmasıdır.


ÂŞIK VEYSEL’İN ESERLERİ:
Şiir kitapları: Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın ve Bütün Şiirleri (ölümünden sonra)

İçeriğe dön