ÂŞIKPAŞAZÂDE - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

ÂŞIKPAŞAZÂDE

SANATÇILAR > SANATÇILAR

ÂŞIKPAŞAZÂDE: (Aşıkpaşazade Derviş Ahmet Âşıkî) (15. YÜZYIL)

*Tarih yazarı, Vefai dervişi.
*Asıl adı Derviş Ahmed ve mahlası Aşıkî'dir.
*Büyük dedesi Âşık Paşa olduğu için "Aşıkpaşazade" adıyla anılmaktadır.
*Amasya sancağının Mecitözü ilçesinin Elvan Çelebi köyünde doğmuştur.
*Küçüklüğü tekkede geçmiş, eğitimini burada almıştır.
*Yaptığı gezilerde gününün tanınmış kişileri ile tanışmıştır.
*Bir süre Geyve'de Yahşi Fakih'in yanında kalmıştır.
*Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde bazı önemli olaylara şahit olmuştur.
*II. Murad'ın Balkanlarda yaptığı bazı askeri seferlere katılmış ve ondan şahsen iltifat görmüştür.
*Hayatının sonuna doğru Âşıkpaşazâde Tarihi olarak bilinen Tevarih-i Al-i Osman adlı eserini yazmaya başlamıştır.
*85 yaşında bu eseri bitirmiştir.
*Tarihinden anlaşıldığına göre, Aşıkpaşazade Anadolu ve Rumeli’de birçok seferlere katılmıştır.
*Sade bir dili vardır.

ÂŞIKPAŞAZÂDE'NİN ESERLERİ:
Aşıkpaşazade Tarihi

---------------------------------------------------------------------------------

AŞIKPAŞAZADE TARİHİ / TEVÂRİH-İ ÂL-İ OSMÂNÎ (OSMANLI TARİHİ):
*Âşıkpaşazâde’nin eserlerinden en önemlisi kendi adını taşıyan “Aşıkpaşazade Tarihi” isimli bu tarih kitabıdır.
*Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1478 yılına kadarki süreci sâde bir Türkçe ile anlatan bu eser; "Tevârîh-i Âl-i Osman" adıyla yazılmış eserlerin de en önemlisidir.
*Sade nesir örneğidir.
*Daha ziyade gazaya giden askerin maneviyatını arttırmak için yazdığı eserinde sade, dini, milli hislere hitab edici bir üslup kullanan Aşıkpaşazade hadiseleri zaman zaman tahlile tabi tutar.
*Âşık Paşazade, Süleyman Şah’tan başlattığı Osmanlı tarihini Fatih döneminin sonuna kadar getirir.
*Görgü, bilgi ve araştırmalarına dayanarak yazdığı II. Murat ve Fatih dönemleri öncesini de başka tanıkların bilgilerine dayandırır.
*Anonim tarihlerden farklı özelliği ise, Osmanlı padişahlarının birer mücahid gazi oldukularını belirtmesi, Osmanlı Devletinin kuruluşunda ve bilhassa Anadolu'da İslami Türk kültürünün yerleşmesinde büyük rol oynayan, abdalan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Baciyan-ı Rum gibi ahi kuruluşları hakkında bilgi vermesidir.
*Dilce yalın, anlatımı açık seçik bir eserdir.
*Türkçe olarak kaleme alınan ilk kronolojik eser özelliğini taşır.
*Aynı zamanda, tamamen Osmanlılar'ı konu almış ilk Türkçe eserdir.
*Eser, bir halk destanı niteliğindedir.
*Orta tabaka halk arasında okunmak üzere yazılmıştır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön