ADİLE SULTAN - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

ADİLE SULTAN

SANATÇILAR > SANATÇILAR

ADİLE SULTAN: (19. YÜZYIL)

    
*Divan edebiyatı şairi, sultan.
*Sultan 2. Mahmut'un kızı, Sultan Abdülmecid'in kız kardeşidir.
*Âdile Sultan, sarayda iyi bir eğitim görmüştür.
*Kaptan-ı Derya Mehmet Ali Paşa ile evlenmiştir.
*Nakşibendi tarikatına mensuptur.
*1898'de vefat etmiştir.
*Türbesi İstanbul Eyüp'tedir.
*Adile Sultan, kadınların haremden dışa açılmalarına öncülük etmiştir.
*Yardımseverliği ve insan sevgisi onun halk tarafından sevilmesini sağlamıştır.
*Âdile Sultan, Osmanlı tarihine tuttuğu ışık nedeniyle önemlidir.
*Adile Sultan'ın önemli bir vasfı da Osmanlı hanedanından Divan tertip etmiş tek kadın şair olmasıdır.
*Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman) Divanı'nın basılmasını sağlamıştır.
*Yaşarken yakınlarını kaybetmenin etkisini şiirlerinde görmek mümkündür.
*Çocuklarının ve eşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü, şiirlerinde yoğun bir biçimde işlemiştir.
*Hece vezniyle de şiirler yazmıştır.
*Şiirlerinde Yunus Emre, Fuzûlî ve Şeyh Gâlip gibi ünlü şairlerin etkisi görülmektedir.
*Şiirleri 1996'da "Adile Sultan Dîvânı" ismiyle yayımlanmıştır.

ADİLE SULTAN’IN ESERLERİ:
Divan

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön