AHMET PAŞA - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

AHMET PAŞA

SANATÇILAR > SANATÇILAR

AHMET PAŞA: (15. YÜZYIL)

*Divan edebiyatı şairi, vezir, müderris, kadı ve kazasker.
*XV. yüzyılın en büyük şairlerindendir.
*Edirne’de dünyaya gelen sanatçı, 1497’de Bursa’da vefat etmiştir.
*İyi bir eğitim alan Ahmed Paşa, zaman içinde yükselmiş, Fatih Sultan Mehmet’in hocalığını yapmış, kadılık ve kazaskerlikten sonra vezirlik görevinde bulunmuştur.
*Birtakım dedikodulardan sonra gözden düşmüş, Bursa’ya sürgüne gönderilmiştir.
*Ömrünün kalan kısmını burada geçirmiştir.
*Ahmed Paşa, devrinde “sultânü’ş-şuarâ” unvanını almış, şiirleri bütün Anadolu ve Rumeli’ye yayılmış, hatta Hüseyin Baykara’nın Herat’taki sarayına kadar ulaşmıştır.
*Dil, söyleyiş, ahenk ve duygu bakımından başarılı eserler vermiştir.
*Farsça ve Arapça’yı ustaca kullanır.
*Kendinden sonraki şairler tarafından örnek alınan sanatçı, nazireciliği ve tarih düşürmeyi gelenek hâline getirmiştir.
*Divan şiirinin bütün inceliklerini şiirlerine ustalıkla yansıtan Ahmed Paşa, devrinin en büyük şairlerindendir.
*Dini ve tasavvufi konulardan çok, din dışı konularda şiirler söylemiş, aruzu başarılı bir şekilde kullanmıştır.
*Fatih Sultan Mehmet’e yazdığı “güneş, kerem”, Cem Sultan’a yazdığı “benefşe, ab” redifli kasideleri ünlüdür.
*Ayrıca “Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül” nakaratlı murabbası çok beğenilmiş ve bu esere nazireler söylenmiştir.
*Ahmet Paşa şiirlerini Divan‘ında bir araya getirmiştir.
*Ahmed Paşa’nın "Kerem" redifli 35 beyitten oluşan ünlü bir kasidesi vardır.


AHMET PAŞA’NIN ESERLERİ:
Divan

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön