AHMET REŞİT REY HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

AHMET REŞİT REY HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
AHMET REŞİT REY: (1870 -1956)
*Servet-i Fünûn dönemi şair ve yazarı, mütercim, öğretmen, bürokrat, milletvekili, bakan. *Besteci Cemal Reşit Rey'in ve tiyatro yazarı Ekrem Reşit Rey'in babasıdır.

*Çankırı’da doğmuş; eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır.
*1888'de Mülkiye Mektebi'ni bitirmiştir.
*Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1890'da Saray Mabeyin Katipliğine alınmıştır.
*İttihat ve Teraki Cemiyeti'nin en şiddetli muhaliflerindendir.
*Kudüs Mutasarrıflığı, Manastır Valiliği, Halep Valiliği, İzmir Valiliği yapmıştır.
*Daha sonra Dahiliye Nazırlığı'na getirilir.
*Kâmil Paşa Kabinesi düşünce, Mısır'a, Fransa'ya, Cenevre'ye gider ve bir süre buralarda yaşar.
*1919'da yurda dönmüştür.
*Tekrar Dahiliye Nazırlığına getirilir.
*Sevr görüşmeleri için Paris'e gitmiş; Sevr Antlaşmasını imzalamayacağını bildirmiş; hem murahhaslık görevinden hem de Dahiliye Nazırlığından istifa etmiştir.
*Sonrasında Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmış ve İzmir milletvekilliğine seçilmiştir.
*1955’te İstanbul’da ölmüştür.

*Küçük yaşlarda şiirle uğraşmaya başlamıştır.
*1896'dan sonra Servet-i Fünûn şairleri arasına girer.
*İlk şiiri “Nevha”, Gülşen dergisinde yayımlanmıştır (1885).
*Bu şiirlerinde, Recaîzâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın etkisi görülür.
*Sonraları, yavaş yavaş, bu etkilerden sıyrılmıştır.
*Mekteb dergisi ve Servet-i Fünûn'daki şiirlerinde kişiliğini bulmuştur.
*Yazdıklarında “H. Nâzım” imzasını kullanmıştır.
*Önceleri daha çekici ve açık bir ifâde tarzına sahipken, zamanla Servet-i Fünûn şiirinin genel söyleyişine uymuştur.
*Dili gittikçe ağırlaşmış, açıklığını yitirmiştir.
*Şiirlerinin anlatımındaki bu değişim, içeriğe de yansımıştır.
*Önceki şiirlerindeki lirizmden uzaklaşmıştır.
*Şiirlerinde biçime, vezne, üsluba ve nazım tekniğine titizlik göstermiştir.
*Şiirlerinde duygu, hayal ve lirizm derinliği görülmez.
*Şiirlerinde duygudan çok mantık hakimdir.
*Edebi tercümelerde ve fikir hayatında başarılı bir kişilik olarak görülür.
*Şehrak adlı bir günlük gazete çıkarmış ve bu gazetede "Maziden Hale" başlığı altında makaleler yayımlamıştır.
*Öğretmenliği sırasındaki derslerin notlarını iki cilt halinde Nazariyât-ı Edebiye adıyla yayımlamıştır.


AHMED REŞÎD REY'İN ESERLERİ:

Edebi Bilgiler: Nazariyât-ı Edebiye (İki Cilt-Ders Notları)

Çeviri: Racin Külliyâtı (5 cilt), Eneide Tercümesi (Virgile’den), İlyada (Homeros’tan)

Anı: Gördüklerim Yaptıklarım (siyasal anılar)

İçeriğe dön