AHMET SAMİM HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

AHMET SAMİM HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
AHMET SAMİM (1884-1910)
*Fecr-i Ati yazarı,  gazeteci.

*Prizren/Kosova doğumludur.
*İstanbul’da Robert Kolejinde ve Galatasaray Lisesinde eğitim almıştır.
*Bir süre Reji İdaresinde memurluk yaptıktan sonra gazeteciliğe başlamıştır.
*Osmanlı, Cidal, İtilaf, Seda-i Millet gazetelerinde çalışmıştır.
*Fecr-i Aticiler içerisinde sadece gazetecilikle uğraşmış bir şahsiyettir.
*Çalıştığı gazetelerde İttihat Terakki yönetimini sert biçimde eleştiren siyasî yazılar yayımlamıştır.
*31 Mart Olayı’nda (1909), saldırıya uğramış; İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nun karargâhına sığınmıştır.
*Bu vakadan sonra Hilâl gazetesini çıkarır.
*Bir ara Sada-i Millet gazetesinde başyazarlık yapar.
*İttihatçıların mutasarrıflık önerisini reddeder.
*9 Haziran 1910 akşamı arkadaşı Fazıl Ahmet Aykaç ile gazeteden dönerken Bahçekapı’da vurularak öldürülür.
*Suikast ile öldürülen ilk gazetecilerdendir.
*(Not: Türk basınında İttihatçıların kurşunlarına hedef olan ilk şahsiyet Hasan Fehmi Bey’dir.)
*II. Mahmut Türbesi haziresine defnedilmiştir.

İçeriğe dön