ATABETÜ'L-HAKAYIK - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ATABETÜ'L-HAKAYIK

ESERLER > A B C Ç D E F
ATEBETÜ’L-HAKAYIK:

*12.yy.da Edip Ahmet Yükneki” tarafından kaleme alınmış didaktik bir eserdir.
*Eser Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a sunulmuştur.
*Atabet’ül Hakayık “Hakikatler eşiği” anlamına gelir.
*Nasihatname olarak yazılmıştır.
*Ahlak ve öğüt kitabıdır.
*Bu eserde Edip Ahmet, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlaki öğütlerde bulunmuş, İslami düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur.
*14 bölümden meydana gelen eserin her bölümünde ayrı ayrı konular işlenir.
*Baştaki 5 bölüm giriş, şairin adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür. (Girişi gazel şeklindedir.)
*Cömertlik, doğruluk, ilim, iyilik, erdem ve alçakgönüllülük gibi konular yer alır.
*Eser, 46 beyit ve 101 dörtlükten meydana gelmiştir.
*Dörtlükler manilerdeki gibi aaxa şeklinde kafiyelenmiştir.
*Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
*Aruz vezniyle yazılan bölüm, aruz ölçüsünün “feûlün feûlün feûlün feul” kalıbıyla yazılmıştır.
*Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
*Eserin dili biraz ağırdır. Arapça ve Farsça kelimelere rastlanır.
*Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
*Eser teknik yönden zayıftır.
İçeriğe dön