CELAL SAHİR EROZAN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

CELAL SAHİR EROZAN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
CELÂL SAHİR EROZAN: (1883-1935)
*Servet-i Fünûn dönemi şair ve yazarı, milletvekili, kâtip, öğretmen, yayımcı.
(Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemi topluluklarında da yer almıştır.)

*İstanbul’da doğdu.
*Kâtiplikle memuriyet hayatına başladı.
*Kitâbet (kompozisyon), edebiyat ve Fransızca hocalığı yaptı.
*1928-1935 yılları arasında Zonguldak mebusluğu yaptı.
*Yeni Türk alfabesinin tesbiti için kurulan heyete girdi.
*Akciğer kanserinden 1935’te Kadıköy’deki evinde öldü. Mezarı Bakırköy Kabristanı’ndadır.
*Sanat hayatı; “Edebiyat-ı Cedide Dönemi”, “Fecr-i Âtî Şiirleri”, “Türkçülük Dönemi” ve “Cumhuriyet Sonrası” olmak üzere dört devreye ayrılabilir.
*Şiirle ilgisi çocuk yaşlarında başlar.
*1899’dan itibaren ilk şiirleri devrin tanınmış dergilerinde yayımlanmaya başladı.
*Şiir ve nesir yazılarında Ahmed Celâl, Hikmet Celâl, Velhan, Şârık gibi âhenkli ve alegorik takma adlar kullandı.
*Henüz on altı yaşında iken grubun en genç şairi olarak Servet-i Fünûn’da şiirleri neşredilmeye başladı.
*Servet-i Fünun’a bağlı olduğu dönemlerde şekil, dil ve tema bakımından bu hareketin genel anlayışına uygun davrandı.
*Servet-i Fünun dergisi kapandıktan sonra Fecr-i Âtî adı verilen edebî topluluğun kurucularından olmasına rağmen “Milli Edebiyat” akımını benimsemiş; hece ölçüsüyle şiirler yayımlamış ve dilde sadeleşmeyi savunmaya başlamıştır.
*“Yeni lisan” hareketine katılmıştır.
*Milli Edebiyat akımına geçtikten sonra, toplum sorunlarıyla daha çok ilgilendi.
*Türkçü ve vatanperver derneklere girdi.
*Şiirde her yeniliği benimsedi.
*En sonunda vezinsiz şiir akımına katılacak kadar yenilikçiydi.
*Aşk ve Kadın şairi olarak tanınır.
*Tabiat şiirlerinde, akşam ve gece manzaraları dikkati çeker.
*Bazı millî temaları işlediği şiirler de vardır.
*Çağdaşları, aşk şiirlerini fazla değerli bulmamışlardır.
*Yeni lisan konusunda, Türkçülük akımına katılmasında ve hece vezniyle hissî şiirler yazmasında Türk edebiyatı için önemli bir rol oynadığı kanaati hakimdir.
*Cumhuriyet edebiyatı etkisiyle yazdığı dönemde, eserlerini “Kemalist” felsefeyle yazmıştır.


CELÂL SAHİR EROZAN’IN ESERLERİ:

Şiir: Beyaz Gölgeler, Buhran, Siyah Kitap, İstanbul İçin Mebus Namzedlerim, Kardeş Sesi

Antoloji: Kırâat-i Edebiyye (F. Köprülü ile), Müntehab Çocuk Şiirleri (Mehmed Âsım Us ile), 1. - 9. Kitap (9 kitaplık seri)

Tercüme Tiyatro: Simon, Ceza

Sözlük: Resimli Ay İmlâ Lugatı

İçeriğe dön