CEM SULTAN - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

CEM SULTAN

SANATÇILAR > SANATÇILAR

CEM SULTAN: (15. YÜZYIL)

*Şehzade, şair.
*Sultan şâirler arasında şiirlerinde şahsî duygularını ifade etmede en başarılı sayılanı, Cem Sultan'dır.
*Şiir ve edebiyatla çok küçük yaşlardan beri meşgul olmuş bir şehzâde olan Cem'in çevresinde, adına "Cem şâirleri" denen bir grup şâir bulunmuştur.
*Cem Sadisi, Haydar Bey, Sehâî, Kandî, Şâhidî gibi dönemin ünlü şairlerinden oluşan bu gruptan bazı şâirler, Cem'i gurbette de yalnız bırakmamışlardır.
*Cem Sultan şiirlerinde, yaşadığı sıkıntıları, oldukça duygulu bir anlatımla dile getirir.
*Cem'in "Fal-i Reyhan" adlı 48 beyitlik manzum bir çiçek falı bulunmaktadır.
*Cem Sultan'ın biri Farsça diğeri Türkçe olmak üzere iki divanı vardır.
*Divan’ı baştan sona neredeyse hüzünle doludur.
*Ayrıca Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisi vardır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön