DADALOĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DADALOĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
DADALOĞLU: (19. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Çukurova yöresinde yetişen halk şairlerindendir.
*Dadaloğlu, Güney illerinde dolaşan ve Toros dağlarında Kozan, Erzin, Payas yörelerinde yaşayan göçebe Türkmenlerin Avşar boyundandır.
*Yaşamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Dadaloğlu’nun şiirleri yazılı kaynaklar aracılığıyla değil, sözlü gelenek sayesinde bugüne ulaşmıştır.
*Dadaloğlu’nun 18. yüzyılın son çeyreğinde doğup 19. yüzyılın ortalarında öldüğü bilinmektedir.  
*Az da olsa eğitim almıştır.
*Dadaloğlu'nda sanat endişesi pek görülmez.
*Şiirlerinde işlenen konu büyük ölçüde Avşar aşiretinin hayatıdır.
*İçinde bulunduğu tarih ve toplum olaylarını şiirlerine yansıtmıştır.
*Şiirlerinde yiğitçe bir söyleyiş olduğu gibi içli bir söyleyiş de vardır.
*19. yüzyılın öteki halk şairleri (Dertli, Seyrani, Emrah...) divan şiiri etkisinden kurtulamadıkları halde, Dadaloğlu şehir hayatından uzakta bulunduğu için yalnız kendi çevresinin duygu ve düşüncelerini dile getirmiş, dolayısıyla Divan şiirinin etkilerini şiirine taşımamıştır.
*Dadaloğlu Anadolu'nun halk şiiri geleneğine damgasını vurmuş en önemli sanatçılardan biri olmuştur.
*Dadaloğlu, çoğu cenkler, çarpışmalar üzerine yazılmış şiirlerinde zorunlu göç ile ilgili tarihî ve sosyal olayları işlemiştir.
*O bir “cenk şairi”dir.
*Koşma, türkü, semai, varsağı, destanlar yazmış olan, ama asıl kişiliğini türkülerinde gösteren şair, yazış bakımından Karac'oğlan ile Köroğlu'nu hatırlatır.
*Dili Anadolu Türkmen boylarının kullandığı halk Türkçesiydi.
*Dili, cenk şiirlerinde sert, pervasız; aşk ve tabiat şiirlerinde ise içli, samimi, ama hepsinde katıksız ve saf bir halk dilidir.
*Yüz kadar şiiri sözlü kaynaklardan derlenerek günümüze ulaşmıştır.
*Bugün elimizde bulunan 130 kadar şiirinin tamamı hece vezniyledir.
*Dadaloğlu'nun şiirleri teknik açıdan sağlamdır.
* “Ferman padişahın, dağlar bizimdir.” sözü meşhurdur.

İçeriğe dön