DERTLİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DERTLİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
DERTLİ: (18-19. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Bolu'da doğmuştur.
*Asıl adı İbrahim ve mahlası Lütfi’dir.  
*Mısır dönüşü sonrasında söylediği şiirlerinde, başından geçen çeşitli olaylar sebebiyle Dertli mahlasını kullanmıştır.
*Toplumsal yergi içerikli şiirleriyle tanınmıştır.
*Geçimini âşık kahvelerinde saz çalıp şiir söyleyerek sağlamıştır.
*İstanbul, Konya ve Mısır’da bulunmuştur. Ankara’da vefat etmiştir.
*Döneminin en ünlü âşıklarından olan Dertli, birçok çırak yetiştiren son ustalardan biridir.
*Halk ve tekke edebiyatlarındaki geniş kültürü sayesinde daha sağlığında yaygın bir şöhret kazanmış, “divan”ı taş baskısıyla birçok defa basılmıştır.
*Fuzûlî, Âşık Ömer, Gevheri, Nedim gibi şairlerin etkilerini taşıyan Dertli, çağının öbür saz şairleri gibi aruzla gazeller, divanlar, kalenderiler yazmıştır.
*Dertli, hem aruz, hem hece ölçülerini kullanmıştır.
*Aruzla yazdığı şiirlerde kusurlu bir nazım tekniği kullandığı için başarılı olamamıştır.
*Divanı vardır. Ancak, asıl ününü, ozanlık değerini hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerinde göstermiştir.
*Hem sesinin güzel olması hem de iyi saz çalması âşık fasıllarında ve zengin konaklarında büyük ilgi görmesine sebep oldu.
*Şiirleri pek çok yabancı kelime ve terkiplerle dolu olmasına rağmen belli bir lirizme sahiptir.
*Elinde sazı diyar diyar dolaşan Dertli, zaman zaman köyünde sefil bıraktığı ailesini ve çocuklarını hatırlamış, bu durumu çok hazin bir şekilde şiirlerinde dile getirmiştir.
*Şiirlerinin ana temasını din ve tasavvuf, beşerî aşk, sosyal ve toplumsal konular, hiciv ve mizah, tabiat ve tabiat güzellikleri, gurbet, hasret, dert, sıkıntı vb. oluşturmaktadır.
*En güzel eserleri semai ve koşmalarıdır.
*Dertli biraz da mensubu olduğu Bektaşi tarikatının etkisiyle, Hazreti Ali'ye aşkla bağlanmıştır.

İçeriğe dön