DİĞER KURALLAR - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DİĞER KURALLAR

DİĞER BAZI KURALLAR:


HEM AYRI HEM BİTİŞİK YAZILABİLENLER:

* 'idi, imiş, ise' ayrı da bitişik de yazılabilir.
(Yorgun idi.  /  Yorgundu.)

*Ek-fiilin zarf-fiil eki almış biçimi olan 'iken' ayrı yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir.
(başlayacak iken  /  başlayacakken)


----------------------------------


SAYILAR:

*Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz.
(8.’inci değil 8’inci  /  2.’nci değil 2’nci)

*Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.
(2’şer değil ikişer  /  9’ar değil dokuzar)

*Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.


----------------------------------

ALINTILAR:

*Çift ünsüz harfle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır.
(gram, gramer, gramofon, grup, kral, kredi, kritik, plan, pratik, problem, profesör, program, proje, propaganda, protein, prova, psikoloji, slogan, spiker, spor, staj, stil, stüdyo, trafik, tren)

*Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki g ünsüzleri olduğu gibi korunur; ancak, fotoğraf ve topoğraf kelimelerinde g’ler, ğ’ye döner.
(biyografi, diyagram, dogma, magma, monografi, paragraf, program; arkeolog, demagog, diyalog, filolog, jeolog, katalog, monolog, psikolog)

*Latin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar özgün biçimleriyle yazılır. Ancak Batı dillerinde kullanılan adların okunuşları ayraç içinde gösterilebilir.
Shakespeare (Şekspir)

*Eskiden dilimize yerleşmiş bazı Batı kökenli kişi ve yer adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır.
Napolyon, Şarlken; Atina, Brüksel, Cenevre, Londra, Marsilya, Münih, Paris, Roma, Selânik, Venedik, Viyana, Zürih; Hollanda, Letonya, Lüksemburg

*Kökeni Arapça ve Farsça olan kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır.
Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Nizamettin, Saadettin; Cezayir, Suudi Arabistan; Trablusgarp

İçeriğe dön