EBU'L HAYR RUMİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

EBU'L HAYR RUMİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
EBU'L HAYR RUMİ: (15. YÜZYIL)
*Halk/Tasavvuf edebiyatı şairi.

*Tasavvuf sanatçılarından olan Ebu'l Hayr Rumi'nin hayatı hakkında kaynaklarda yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır.  
*Tasavvuf edebiyatında nesir türüyle bilinir.
*Ebu'l Hayr Rumi'ye ün kazandıran ve tanınmasını sağlayan "Saltukname" ismindeki eseridir.
*Eser, sade nesrin en güzel örneklerinden biridir.  
*Eserde Türk-İslam kahramanı olan Sarı Saltuk'un menkıbeleri anlatılır.  
*Dolayısıyla eser, destanî özellikler içerir.  
*Saltukname, son derece etkileyici bir dille anlatılmıştır.  
*Eser, folklor, dil, halk edebiyatı ve tarih için oldukça önemli bilgiler içerir.
*Ebu'l Hayr Rumi'nin yazdığı Saltukname, gerek üslup gerekse anlatımı bakımından Dede Korkut Hikâyeleri'ne benzer.  
*Eserin bilinen üç nüshası vardır. Birinci nüsha, Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde; ikinci nüsha, Ankara'da bulunan Milli Kütüphane'de; üçüncü nüsha ise Halil Bey Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

İçeriğe dön