EBU'L HAYR RUMİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

EBU'L HAYR RUMİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR

EBU'L HAYR RUMİ: (15. YÜZYIL)

*Halk/Tasavvuf edebiyatı şairi.
*Tasavvuf sanatçılarından olan Ebu'l Hayr Rumi'nin hayatı hakkında kaynaklarda yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır.
*Tasavvuf edebiyatında nesir türüyle bilinir.
*Ebu'l Hayr Rumi'ye ün kazandıran ve tanınmasını sağlayan "Saltukname" ismindeki eseridir.
*Eser, sade nesrin en güzel örneklerinden biridir.
*Eserde Türk-İslam kahramanı olan Sarı Saltuk'un menkıbeleri anlatılır.
*Dolayısıyla eser, destanî özellikler içerir.
*Saltukname, son derece etkileyici bir dille anlatılmıştır.
*Eser, folklor, dil, halk edebiyatı ve tarih için oldukça önemli bilgiler içerir.
*Ebu'l Hayr Rumi'nin yazdığı Saltukname, gerek üslup gerekse anlatımı bakımından Dede Korkut Hikâyeleri'ne benzer.
*Eserin bilinen üç nüshası vardır. Birinci nüsha, Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde; ikinci nüsha, Ankara'da bulunan Milli Kütüphane'de; üçüncü nüsha ise Halil Bey Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön