EDEBİYAT YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

EDEBİYAT YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 EDEBİYAT YKS (AYT) KONULARI:

EDEBİYATA GİRİŞ
BİLİM-GÜZEL SANATLAR-EDEBİYAT
EDEBİYAT-KÜLTÜR-DİL
EDEBİYAT VE GERÇEKLİK
METİN-ZİHNİYET-GELENEK-YAZAR
TEMA

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
ÖĞRETİCİ METİNLER
EDEBİ METİNLER
OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBî METİNLER

DÜZYAZI TÜRLERİ
ROMAN
HİKÂYE (ÖYKÜ)
HALK HİKÂYESİ
MANZUM HİKÂYE
FABL
MASAL
MAKALE
FIKRA (KÖŞE YAZISI)
DENEME
ELEŞTİRİ (TENKİT)
SOHBET (SÖYLEŞİ)
RÖPORTAJ
HATIRA (ANI)
GÜNLÜK
BİYOGRAFİ - OTOBİYOGRAFİ
GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME)
MEKTUP - DİLEKÇE
MÜLAKAT (GÖRÜŞME)

SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
SÖYLEV (NUTUK / HİTABET)
PANEL
KONFERANS
SEMPOZYUM (BİLGİ ŞÖLENİ)
AÇIK OTURUM
FORUM
MÜNAZARA
SUNUM
TARTIŞMA

TİYATRO
TİYATRO TÜRLERİ
TÜRK TİYATROSU
GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU
KARAGÖZ
ORTA OYUNU
MEDDAH
KÖY SEYİRLİK OYUNU
MODERN TÜRK TİYATROSU
TİYATRO TERİMLERİ

ŞİİR TÜRLERİ
LİRİK ŞİİR
PASTORAL ŞİİR
EPİK ŞİİR
DİDAKTİK ŞİİR
SATİRİK ŞİİR
DRAMATİK ŞİİR


ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER)
ŞİİRDE GERÇEKLİK VE ANLAM
ŞİİR DİLİ
ŞİİRDE TEMA
METİN VE ŞAİR
ŞİİR VE ZİHNİYET
ŞİİR YORUMU
ŞİİR VE GELENEK

ŞİİR BİLGİSİ VE MANZUME
ŞİİRDE YAPI
ŞİİRDE AHENK (SES VE RİTİM)
ŞİİRDE ÖLÇÜ / VEZİN
UYAK (KAFİYE) – REDİF – İÇ KAFİYE

SÖZ SANATLARI
MECAZ / MECAZ-I MÜRSEL / TEŞBİH / İSTİARE / KİNAYE / TEŞHİS / İNTAK
TARİZ / SEHL-İ MÜMTENİ / TEZAT / TEVRİYE / MÜBALAĞA / HÜSN-İ TALİL
TENASÜP / TECAHÜL-İ ARİF / İSTİFHAM / TERDİT / TELMİH / LEFF Ü NEŞR
TEDRİC / TEKRİR / RÜCU / İRSAL-I MESEL / İHAM / CİNAS / SECİ / İŞTİKAK
AKİS / AKROSTİŞ / LEBDEĞMEZ / ALİTERASYON / NİDA / KAT' (KESME)

NAZIM BİRİMLERİ

NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ

İSLAMİYET Ö. (DESTAN DÖNEMİ) NAZIM BİÇİMLERİ

DİVAN NAZIM BİÇİMLERİ
DİVAN EDEBİYATI NAZ BİÇ (MISRA)
DİVAN EDEBİYATI NAZ BİÇ (BEYİT)
DİVAN EDEBİYATI NAZ BİÇ (DÖRTLÜK)
DİVAN EDEBİYATI NAZ BİÇ (BENT)

HALK NAZIM BİÇİMLERİ
ANONİM HALK EDEBİYATI NAZ BİÇİMLERİ
AŞIK EDEBİYATI NAZ BİÇ
TEKKE (TASAVVUF) EDEBİYATI NAZ BİÇİMLERİ

BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİTARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

SÖZLÜ EDEBİYAT /Mitler / Mitoloji
ŞİİR
DESTAN

YAZILI EDEBİYAT
KÖKTÜRK YAZITLARI
UYGUR METİNLERİ


İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ)

GEÇİŞ DÖNEMİ

İSLÂMÎ DÖNEMDE İLK ÜRÜNLER
KUTADGU BİLİG
DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK
ATEBETÜ’L-HAKAYIK
DİVAN-I HİKMET

ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLER / Oğuz Türkçesi
TASAVVUF
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ
BATTALNAME / DÂNİŞMENTNÂME
SALTUKNAME / GAZAVATNAME
MENAKIBNAME / HAMZANAME
NASRETTİN HOCA FIKRALARI
FÜTÜVVETNAME
KİTAB-I SİYER-İ NEBİ

DİVAN EDEBİYATI
DİVAN ŞİİRİ
DİVAN EDEBİYATINDA AKIMLAR
DİVAN EDEBİYATI NESRİ
TEZKİRE / TARİH / SEYAHATNAME
SEFARETNAME / MEKTUP /
SİYASETNAME / İLMÎ ESERLER
DİNÎ ESERLER

HALK EDEBİYATI
HALK ŞİİRİ
ANONİM (ORTAK) HALK EDEBİYATI
ÂŞIK TARZI HALK ŞİİRİ
DİNÎ TASAVVUFÎ TÜRK ŞİİRİ
HALK HİKÂYELERİ

EDEBİYATIMIZDA İLKLER

DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLERBATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM)

TANZİMAT EDEBİYATI

SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI
BAĞIMSIZLAR

FECR-İ ATİ EDEBİYATI

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
Sade Dil ve Hece Ölçüsü
Beş Hececiler
Saf (Öz) Şiir
Halk Yaşamı Tarzı
Milli Edebiyat Dönemi Diğer Türler

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Oluşumu

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler

Cumhuriyet Şiiri
Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
Yedi Meşaleciler
Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenler
Garip Hareketi (1. Yeni)
Toplumcu Şiir
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
Maviciler
İkinci Yeni Şiiri
İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
1980 Sonrası Şiir
Cumhuriyet Dönemi'nde Halk Şiiri

Cumhuriyet Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinler
(HİKÂYE-ROMAN)

Cumhuriyet Dönemi Göstermeye Bağlı Metinler
(TİYATRO - DRAMA METİNLERİ)

TÜRKİYE DIŞINDAKİ TÜRK EDEBİYATI


DÜNYA EDEBİYATI


EDEBİYAT AKIMLARI

İçeriğe dön