F - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

F

ESER YAZAR TÜR > ESER-YAZAR (TÜRK)
F
Fadik Kız / Orhan Asena (Tiyatro)
Fahim Bey ve Biz
/ Abdülhak Şinasi Hisar (Roman)
Falaka
/ Ahmet Rasim (Anı)
Falaka / Ömer Seyfettin (Hikâye)
Fani Teselliler / Faik Ali Ozansoy (Şiir)
Fare / Halit Ziya Uşaklıgil (Tiyatro)
Faruk Nafiz
/ Yusuf Ziya Ortaç (İnceleme)
Fatih
/ Turan Oflazoğlu (Tiyatro)
Fatih - Harbiye / Peyami Safa (Roman)
Fatih Kürsüsünde
/ Mehmet Akif Ersoy (Şiir)
Fatihler Ölmez ve Takvimler / Arif Nihat Asya (Şiir)
Fazilet Eczanesi / Haldun Taner (Tiyatro)
Fazilet ve Asilet / Mehmet Emin Yurdakul (Düzyazı)
Fehim Bey ve Biz / Şinasi Hisar (Roman)
Fehim Paşa Konağı / Turgut Özakman (Tiyatro)
Felatun Bey’le Rakım Efendi / Ahmet Mithat Efendi (Roman)
Felekname / Gülşehri (Düzyazı)
Felsefi Buhran
/ Peyami Safa (İnceleme - Deneme)
Fena Halde Leman / Atilla İlhan (Roman)
Ferda-yı Garam / Mehmet Rauf (Roman)
Ferdi ve Şürekâsı / Halit Ziya Uşaklıgil (Roman)
Ferhad ü Şirin / Ali Şir Nevai (Mesnevi)
Ferhat İle Şirin / Nazım Hikmet Ran (Tiyatro)
Fetih
/ Turan Oflazoğlu (Şiir)
Fezail-i Mekke / Baki (Düzyazı)
Fezailü
’l- Cihad / Baki (Düzyazı)
Fezleke
/ Kâtip Çelebi (Tarih)
Fezleke-i Tarih-i Osmanî / Ahmet Vefik Paşa (Tarih)
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana / Yaşar Kemal (Hikâye)
Fırtına Ve Kar / Orhan Seyfi Orhon (Şiir)
Fihi Mafih / Mevlana (Dini Sohbetler)
Fikir ve Sanat / Sadri Ertem (Deneme - İnceleme)
Fikrimin İnce Gülü / Adalet Ağaoğlu (Roman)
Fil Hamdi /  Aziz Nesin (Hikâye)
Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca / Yaşar Kemal (Çocuk Romanı)
Finlandiya / Şükufe Nihal Başar (Gezi)
Finten / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)
Firak-ı Irak
/ Süleyman Nazif (Şiir)
Firavun İmanı / Tarık Buğra (Roman)
Fiskeler / Orhan Seyfi Orhon (Mizahi Yazılar)
Folklor Şiire Düşman / Cemal Süreyya (Deneme)
Folklor ve Halk Edebiyatı / Eflatun Cem Güney (Masal –Derleme -İnceleme)
Folklor ve Milli Hayat / Sabri Esat Siyavuşgil (İnceleme -Derleme)
Frankfurt Seyahatnamesi / Ahmet Haşim (Gezi Yazısı)
Fransız Resminde İzlenimcilik / Salah Birsel (İnceleme -Araştırma)
Fuhş-i Atik / Ahmet Rasim (Anı)
Fusul-i Erbaa
/ Latifi (Dört Mevsimin Özellikleri)
Füruzan
/ Halit Ziya Uşaklıgil (Tiyatro)
Füruzan
/ Muallim Naci (Şiir kitabı)
Fütüvvetname / Haliloğlu Yahya (Fütüvvetname)

İçeriğe dön