FİTNAT HANIM HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

FİTNAT HANIM HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
FİTNAT HANIM: (19. YÜZYIL)
*Divan edebiyatı şairi.

*1842 yılında aslen Ordu/Fatsa'lı olan, Trabzon Liva Kaymakamı Hazinedar Ahmet Paşanın kızı olarak dünyaya gelir.  
*Fıtnat küçük yaşta iken babası Ahmet Paşa ölür.  
*Fıtnat, Ahmet Paşanın amcazadelerinden Trabzon valisi Abdullah Paşanın yanında yetişir.
*Abdullah Paşa Fıtnat'ı evladı gibi bağrına basar, nereye giderse yanında götürür ve yetişmesinde büyük gayret gösterir.  
*Fıtnat İstanbul'a getirilir.  
*Zamanın ünlü bilginlerinden dersler aldırılır.  
*Arap ve Acem dillerini öğrenir.  
*İyi bir dini eğitim alır.  
*Hafız divanı ve güzel yazı (hattatlık) dersleri alır.  
*Trabzon'da Ethem Pertev Paşadan şiir dersleri alan Fıtnat İstanbul’da eğitimini daha da geliştirir.  
*Şiirlerini ve yeteneğini keşfedip onu edebiyat dünyasına tanıtan Süleyman Nazif'tir.
*Edebi başarılarının yanı sıra hattatlığı ile de ünlüdür, kendi elleriyle yazdığı bir Kur'an'ı Süleyman Nazif Bey'e hediye etmiştir.  
*Gazel söylemekte yetenekli olduğu söylenir.  
*Fitnat Hanımın annesi ile Çerkes olan Ahmet Midhat Efendi'nin annesi (Nefise Hanım) kardeştir.
*Ve Ahmet Midhat Efendi de bitişik bir evde oturmaktadır.  
*Aralarında duygusal bir yakınlaşma olur.  
*En içten duyguların düşüncelerini birbirlerine mektuplarla ifade ederler.  
*Bu mektuplar 40’lı yıllarda yayınlanmıştır.  
*1909 yılında İstanbul'da gözlerini kapar. Edirnekapı Mezarlığına defnedilmiştir.
*Fitnat Hanım'ın Divanı'nın yanında nesir eserleride mevcuttur.
*Meyden, sagerden, sevilenden söz eden içli yazılarıyla aşkı feryatlaştıran, lirik şiirleriyle klasik ekole bağlı bulunan Fitnat; ilhamından özveride bulunmamak düşüncesiyle aruz kalıplarına uymak istemiş bu yüzden imale ve zihaflardan kurtulamamıştır.  
*Yazıları anlatım bakımından oldukça ağdalıdır. Aydın kişilerin zevkini gözetmiştir.  
*Kimi yadırganan sözler bir olgunluk, bir varlık gösterir onda. Fitnat'ı yükselten de bu özelliğidir.


FİTNAT HANIM’IN ESERLERİ:
Divan

İçeriğe dön