FİZİK YKS KONULARI - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

FİZİK YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI

2019 FİZİK YKS (TYT-AYT) KONULARI:

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
Bilim
Gözlem
Deney
Ölçme
Modelleme
Birim sistemleri
Vektörel ve skaler büyüklükler

MADDE VE ÖZELLİKLERİ
>Madde ve Özkütle
>Katılar
>Akışkanlar
Kütle
Hacim
Özkütle
Dayanıklılık
Yapışma
Birbirini tutma
(Kohezyon-Adezyon) yüzey gerilimi
Kılcallık

KUVVET VE HAREKET-1
>Bir Boyutta Hareket
>Kuvvet
>Newton’un Hareket Yasaları
Konum
Alınan yol
Yer değiştirme
Sürat
Hız
Anlık hız
Ortalama hız
İvme
Kuvvet
Sürtünme kuvveti
Eylemsizlik
Etki-tepki kuvvetleri

ENERJİ
>İş, Enerji ve Güç
>Mekanik Enerji
>Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
>Verim
>Enerji Kaynakları
İş
Enerji
Güç
Kinetik enerji
Potansiyel enerji
Mekanik enerji
Enerji korunumu
Enerji dönüşümü
Enerji aktarımı
Verim
Enerji Kaynakları
Yenilenebilir enerji
Yenilenemez enerji

ISI VE SICAKLIK
>Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
>Hâl Değişimi
>Isıl Denge
>Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
>Genleşme
Isı
Sıcaklık
İç enerji
Öz ısı
Isı sığası
Hal değişimi
Isıl denge
Enerji iletim yolları
Enerji iletim hızı
Isı yalıtımı
Hissedilen sıcaklık - Gerçek sıcaklık
Genleşme

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
>Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Katılarda ve durgun sıvılarda  basınç
Akışkanlarda basınç
Bernoulli İlkesi
Kaldırma kuvveti
Arşimet İlkesi

ELEKTRİK VE MANYETİZMA-1
>Elektrik Yükleri
>Akım, Potansiyel Fark, Direnç
>Elektrik Devreleri
>Mıknatıslar
>Akım ve Manyetik Alan İlişkisi
Yük, Elektrikle yüklenme
İletken - Yalıtkan
Elektrik alan
Akım
Potansiyel fark
Direnç
Üreteç, Pil, Seri-Paralel bağlama
Elektrik enerjisi - Elektriksel güç
Mıknatıs
Manyetik alan

DALGALAR
>Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
>Su Dalgası
///>Ses Dalgası
>Deprem Dalgaları ve Dalgaların Özellikleri
Dalga
Titreşim
Genlik
Periyot
Dalga boyu - Hız - Frekans
Atma ve Periyodik dalga
Doğrusal ve Dairesel su dalgası

OPTİK
>Aydınlanma
>Gölge
>Yansıma
>Düz Aynalar
>Küresel Aynalar
>Kırılma
>Renk
>Prizmalar
>Mercekler
///>Göz ve Optik Araçlar
Işık şiddeti - Işık akısı
Aydınlanma şiddeti
Saydam-Yarı Saydam-Saydam olmayan
Gölge  
Yansıma
Kırılma -  Kırıcılık indisi
Snell yasası
Tam yansıma - Sınır açısı
Görünür Uzaklık

KUVVET VE HAREKET-2
>Vektörler
>Bağıl Hareket
>Newton’un Hareket Yasaları
>Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
>İki Boyutta Hareket
>Enerji ve Hareket
>İtme ve Çizgisel Momentum
>Tork
>Denge
Vektör
Enerji
Bağıl hareket
İvme
Serbest düşme
Limit hız
Atışlar
İtme
Momentum
Momentumun korunumu
Tork
Denge
Kütle merkezi
Ağırlık merkezi   
Basit Makineler

ELEKTRİK VE MANYETİZMA-2
>Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
>Elektriksel Potansiyel
>Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
>Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenm
>Alternatif Akım
>Transformatörler
Elektriksel kuvvet (Coulomb yasası)
Elektrik alan
Elektriksel potansiyel enerji
Sığa (kapasite) - Sığaç (kondansatör)
Manyetik alan
Manyetik kuvvet
Manyetik akı
Elektromotor kuvveti
Alternatif akım
İndüktans
Kapasitans - Empedans - Rezonans
İndüksiyon akımı /  öz-indüksiyon akım
Transformatör

ÇEMBERSEL HAREKET
>Düzgün Çembersel Hareket
>Dönerek Öteleme Hareketi
>Açısal Momentum
>Kütle Çekim Kuvveti
>Kepler Kanunu
Çizgisel hız
Açısal hız
Merkezcil kuvvet
Merkezcil ivme
Eylemsizlik momenti
Açısal momentum

BASİT HARMONİK HAREKET
Uzanım
Genlik
Geri çağırıcı kuvvet
Denge noktası
Yay Sarkacı - Basit Sarkaç

DALGA MEKANİĞİ
>Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
>Elektromanyetik Dalga
Girişim - Kırınım - Doppler olayı
Elektromanyetik dalga
Elektromanyetik spektrum

ATOM FİZ. GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE
>Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
>Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
>Radyoaktivite
Atom - Atom Yarıçapı
Bohr Atom Teorisi
Enerji seviyesi
Uyarılma - iyonlaşma - ışıma
Büyük patlama
Alt parçacık
Anti madde
Radyoaktivite
Fisyon
Füzyon

MODERN FİZİK
>Özel Görelilik
>Kuantum Fiziğine Giriş
>Fotoelektrik Olay
>Compton ve De Broglie
Siyah Cisim Işıması
Foton - Fotoelektrik Olay
Compton Olayı
De Broglie Dalga Boyu

MODERN FİZ. TEKNOLOJİDEKİ UYG.
>Görüntüleme Teknolojileri
>Yarı İletken Teknolojisi
>Süper İletkenler
>Nanoteknoloji
>Laser Işınları
Görüntüleme Cihazları /LCD / Plazma
Yarı iletken
Diyot
Transistör
Led
Güneş pili
Süper iletken
Nanoteknoloji - Nanobilim
Nano malzeme
Röntgen
Laser


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön