FİZİK YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

FİZİK YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 FİZİK YKS (TYT-AYT) KONULARI:

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
fizik bilimi, temel-türetilmiş büyüklükler, vektörel-skaler büyüklükler, bilim araştırma merkezi.

1-Fizik Biliminin Önemi
2-Fiziğin Uygulama Alanları
3-Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
4-Bilim Araştırma Merkezleri


MADDE VE ÖZELLİKLERİ
kütle, hacim, özkütle, dayanıklılık, yapışma (adezyon), birbirini tutma (kohezyon), yüzey gerilimi, kılcallık.

1- Madde ve Özkütle
2-Dayanıklılık
3-Yapışma ve Birbirini Tutma


HAREKET VE KUVVET
öteleme hareketi, dönme hareketi, titreşim hareketi, referans noktası, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, kuvvet, kütle çekim kuvveti, dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvet, net kuvvet, yer çekimi ivmesi, ağırlık, sürtünme kuvveti, eylemsizlik, etki-tepki kuvvetleri.

1-Hareket
2- Kuvvet
3- Newton’ın Hareket Yasaları
4- Sürtünme Kuvveti


ENERJİ
iş, enerji, güç, öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, mekanik enerji, enerji korunumu, enerji dönüşümü, verim, yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji.

1-İş, Enerji ve Güç
2-Mekanik Enerji
3-Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
4-Verim
5-Enerji Kaynakları


ISI VE SICAKLIK
ısı, sıcaklık, iç enerji, öz ısı, ısı sığası, hâl değişimi, ısıl denge, enerji iletim hızı, genleşme, büzülme, ısı yalıtımı, hissedilen sıcaklık, küresel ısınma.

1-Isı ve Sıcaklık
2-Hâl Değişimi
3-Isıl Denge
4-Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
5-Genleşme


ELEKTROSTATİK
elektrik yükü, birim yük, elektrikle yüklenme, yük korunumu, elektroskop, iletken madde, yalıtkan madde, yük dağılımı, Faraday kafesi, topraklama, elektriksel kuvvet, Coulomb Yasası, elektrik alan.

1-Elektrik Yükleri


ELEKTRİK VE MANYETİZMA
elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, Ohm Yasası, eşdeğer direnç, iç direnç, elektromotor kuvveti, elektrik enerjisi, elektriksel güç, manyetik alan.

1-Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
2-Elektrik Devreleri
3-Mıknatıs ve Manyetik Alan
4-Akım ve Manyetik Alan


BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
katı basıncı, akışkan basıncı, basınç kuvveti, Pascal Prensibi, Bernoulli İlkesi, Archimedes İlkesi, kaldırma kuvveti.

1-Basınç
2-Kaldırma Kuvveti


DALGALAR
dalga, titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız, genlik, atma, dalga tepesi, dalga çukuru, odak noktası, merkez, stroboskop, rezonans, ses yüksekliği, ses şiddeti, tını, yankı, uğultu, gürültü, ses kirliliği, deprem dalgası.

1-Dalgalar
2-Yay Dalgası
3-Su Dalgası
4-Ses Dalgası
5-Deprem Dalgası


OPTİK
aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı, gölge, yarı gölge, yansıma, odak noktası, merkez, tepe noktası, asal eksen, kırılma, kırıcılık indisi, Snell Yasası, tam yansıma, sınır açısı, görünür uzaklık.

1-Aydınlanma
2-Gölge
3-Yansıma
4-Düzlem Ayna
5-Küresel Aynalar
6-Kırılma
7-Mercekler
8-Prizmalar
9-Renk


KUVVET VE HAREKET
vektör, bağıl hareket, ivmeli hareket, serbest düşme, düşey atış, yatay atış, eğik atış, limit hız, enerji, Hooke Yasası, itme, çizgisel momentum, çizgisel momentumun korunumu, tork, denge, kütle merkezi, ağırlık merkezi.

1-Vektörler
2-Bağıl Hareket
3-Newton’ın Hareket Yasaları
4-Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
5-İki Boyutta Hareket
6-Enerji ve Hareket
7-İtme ve Çizgisel Momentum
8-Tork
9-Denge ve Denge Şartları
10-Basit Makineler


ELEKTRİK VE MANYETİZMA
elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı, sığa (kapasite), sığaç (kondansatör), manyetik alan, manyetik kuvvet, manyetik akı, elektromotor kuvveti, alternatif akım, indüktans, kapasitans, empedans, rezonans, indüksiyon akımı, öz-indüksiyon akımı, transformatör.

1-Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
2-Elektriksel Potansiyel
3-Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
4-Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
5-Alternatif Akım
6-Transformatörler


ÇEMBERSEL HAREKET
çizgisel hız, açısal hız, merkezcil kuvvet, merkezcil ivme, eylemsizlik momenti, açısal momentum, kütle çekim kuvveti.

1-Düzgün Çembersel Hareket
2-Dönerek Öteleme Hareketi
3-Açısal Momentum
4-Kütle Çekim Kuvveti
5-Kepler Kanunları


BASİT HARMONİK HAREKET
uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası, yay sarkacı, basit sarkaç.

1-Basit Harmonik Hareket


DALGA MEKANİĞİ
girişim, kırınım, Doppler olayı, elektromanyetik dalga, elektromanyetik spektrum.

1-Dalgalarda Kırınım, Girişim Ve Doppler Olayı
2-Elektromanyetik Dalgalar


ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE
atom, Bohr atom teorisi, enerji seviyesi, uyarılma, iyonlaşma, ışıma, büyük patlama, alt parçacık, antimadde, radyoaktivite, fisyon, füzyon.

1-Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
2-Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
3-Radyoaktivite


MODERN FİZİK
özel görelilik, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olayı, Compton olayı, de Broglie dalga boyu.

1-Özel Görelilik
2-Kuantum Fiziğine Giriş
3-Fotoelektrik Olayı
4-Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu


MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
görüntüleme teknolojisi, yarı iletken, diyot, transistör, LED, güneş pili, süper iletken, nanoteknoloji, nanobilim, LASER.

1-Görüntüleme Teknolojileri
2-Yarı İletken Teknolojisi
3-Süper İletkenler
4-Nanoteknoloji
5-Laser Işınları

İçeriğe dön