GEOMETRİ YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

GEOMETRİ YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 GEOMETRİ YKS (TYT-AYT) KONULARI:


ÜÇGENLER

Üçgenlerde Temel Kavramlar:
üçgen, açı, kenar, iç açı, dış açı, üçgen eşitsizliği, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, dik üçgen

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik:
eşlik, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.), Açı-Açı (A.A.), benzerlik, benzerlik oranı, kesen,

Üçgenin Yardımcı Elemanları:
açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, kenar orta dikme, ağırlık merkezi

Dik Üçgen ve Trigonometri:
Pisagor teoremi, Öklid teoremi, trigonometrik oran

Üçgenin Alanı:
taban, yükseklik, alan


DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

Çokgenler:
çokgen, düzgün çokgen, köşegen

Dörtgenler ve Özellikleri:
dışbükey dörtgen, içbükey dörtgen, köşegen, çevre, alan

Özel Dörtgenler:
Terimler ve Kavramlar: yamuk, ikizkenar yamuk, dik yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoid


UZAY GEOMETRİ

Katı Cisimler:
dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban alanı, yüzey alanı, yanal alan, hacim


TRİGONOMETRİ

Yönlü Açılar:
yönlü açı, derece, dakika, saniye, radyan, esas ölçü

Trigonometrik Fonksiyonlar:
trigonometrik fonksiyon, periyot, periyodik fonksiyon


ANALİTİK GEOMETRİ

Doğrunun Analitik İncelenmesi:
analitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, doğrunun eğimi, eğim açısı, iki doğrunun paralelliği, iki doğrunun dikliği


ÇEMBER VE DAİRE

Çemberin Temel Elemanları:
çember, merkez, yarıçap, çap, kiriş, teğet, kesen, yay

Çemberde Açılar:
merkez açı, çevre açı, teğet-kiriş açı, iç açı, dış açı

Çemberde Teğet:
teğet, teğet parçası

Dairenin Çevresi ve Alanı:
yay uzunluğu, daire, daire dilimi


UZAY GEOMETRİ

Katı Cisimler:
dik dairesel silindir, dik dairesel koni, küre, ana doğru, tepe noktası


TRİGONOMETRİ

Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri:

Trigonometrik Denklemler:
trigonometrik denklem


DÖNÜŞÜMLER

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler:
dönüşüm, öteleme, dönme, dönme merkezi, dönme açısı, simetri, simetri merkezi, simetri ekseni


ANALİTİK GEOMETRİ

Çemberin Analitik İncelenmesi:
çemberin genel denklemi, çemberin standart denklemi

İçeriğe dön