HACI BAYRAM VELİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

HACI BAYRAM VELİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
HACI BAYRAM-I VELİ: (14. YÜZYIL)
*Halk edebiyatı şairi, mutasavvıf, âlim.

*Asıl adı Numan olan Hacı Bayram-ı Veli 1352 yılında Ankara’nın Solfasol köyünde doğmuş Koyunluca Ahmed adlı bir köylünün oğludur.
*Menakıbnamelere göre iyi bir medrese öğrenimi görmüş ve Ankara’da müderrislik etmiş, sonradan müderrislikten ayrılarak Aksaray’a Şeyh Hamid’in yanına gitmiş, onunla birlikte Anadolu’yu dolaşmış, Hicaz’a da gitmiştir.
*Hacı Bayram-ı Veli, şeyhinin ölümünden sonra Halvetiyye ile Nakşbendiyye yollarını birleştirmek suretiyle “Bayramiyye” tarikatını kurmuştur.
*Kısa zamanda, halk arasında sevilip sayılan biri olmuş, Ankara’da dinin emir ve yasaklarını insanlara anlatmaya, doğru yolu göstermeye, onları yetiştirmeye başlamıştır.
*Hacı Bayram, çok mütevazı yaşar, çiftçilikle uğraşır, ekini dervişleriyle eker, biçer, elde edileni ihvanına dağıtır, kendisi de ihtiyacı kadar alırmış.  
*1429 yılında hayata gözlerini yuman Hacı Bayram-ı Veli’nin mezarı Ankara’da, Hacı Bayram câmiinin bulunduğu alandadır.
*Daha çok tasavvufi kişiliğiyle tanınan Hacı Bayram-ı Veli’nin günümüze ulaşmış aruzla iki, heceyle üç şiiri, bir de ona ait olduğu şüpheli olan Türkçe mensur mektubu bulunmaktadır.
*Hacı Bayram-ı Veli, Yunus Emre tarzında şiirler söylemiştir.  
*Şiirlerinde "Bayrami" mahlasını kullanmıştır.
*Sade dil kullanmıştır ve lirik bir anlatımı vardır.
*Eserlerini Türkçe olarak yazarak Türkçe kulanımını Anadolu'da önemli şekilde etkilemiştir.

İçeriğe dön