HALİL YAHYA BURGAZİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

HALİL YAHYA BURGAZİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
HALİL YAHYA BURGAZİ (13. YÜZYIL):
*Divan edebiyatı şairi.

*Yaşamı hakkında hiçbir bilginin bulunmadığı Haliloğlu Yahya Burgazî’nin eserindeki dil özelliklerine göre XIII. yüzyılda yaşamış olduğu kabul edilmektedir.
*Burgazi adının Lüleburgazlı olmasından geldiği de söylenmektedir.
*Haliloğlu Yahya Burgazi de Türkçe yazılan ilk Fütüvvetname’nin yazarıdır.
*Esnaf arasında kurulmuş bir örgüt olan fütüvvet örgütü sosyal dayanışma, iyilik, cömertlik, hizmet, içtenlik, dürüstlük ilkeleriyle yaygınlaşmıştır.  
*Fütüvvet örgütlenmesi, üyelerine yol gösterici eserlerin yazılmasını gerektirmiştir.  
*Tasavvuf özellikleri de içeren bu eserler “fütüvvetnâme” adını almaktadır.  
*Eserini tefsir, hadis, tasavvuf ilkeleri, çeşitli kıssa ve menkıbeler gibi kaynaklardan yararlanarak oluşturmuştur.
*Alıntı yaptığı bazı kaynakların Arapça ve Farsça olması, yazarın bu dilleri de bildiğini göstermektedir.

İçeriğe dön