İBNÜRREFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

İBNÜRREFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
İBNÜRREFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ: (1874-1935)
*Milli Edebiyat Dönemi oyun yazarı, tiyatro oyuncusu, rejisör, spor adamı, devlet memuru.

*İstanbul’da doğdu.
*Galatasaray Sultânîsi’ni bitirdikten Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'nde ve Karantina İdaresi'nde çalışır.
*Dârülbedâyi’nin yönetim kurulunda da görev yapar.
*Münif Fehim, Mahmud Yesâri ve Reşat Nuri ile birlikte “Kelebek” adlı bir mizah dergisi çıkarırlar.
*Lozan Antlaşması’nın ardından memuriyetten emekliye ayrılmıştır.
*Osmanlı Donanma Cemiyeti'nin bir temsil heyeti kurması üzerine bu heyetin yazarları arasına katılmıştır.
* “İleri” gazetesinin yazar kadrosu içinde yer alır.
*1932’de girdiği Ankara Halkevi Tiyatrosu’nda ölümüne kadar rejisör (yönetmen) olarak çalışmıştır.
*6 Mart 1935'te Ankara'da ölmüştür.

*Ahmet Nuri, dönemin tanınmış güldürü yazarlarındandır.
*Galatasaray Sultânîsi’nde okurken Osmanlı Tiyatrosu’nda temsil edilen oyunları seyretmesi tiyatroya olan ilgisini arttırmıştır.
*Arkadaşlarıyla kurduğu mahalle tiyatrosunda, Ramazan geceleri bazı oyunlar sahnelemişlerdir.
*II. Meşrutiyet’ten sonraki yıllarda zaman zaman oyuncu olarak da sahneye çıkmıştır.
*Dârülbedâyi’den ayrılan bazı arkadaşlarıyla Yeni Tiyatro adıyla bir topluluk kurmuş; fakat topluluğun faaliyetleri uzun sürmemiştir.
*Ahmet Nuri’nin ilk tiyatro denemesi olan “Çoban Kızı” adlı komedi seyirci tarafından beğenilmiş; bu hadise onun tiyatroyu meslek olarak benimsemesinde ve yeni uyarlamalar hazırlamasında etkili olmuştur.
*Halkın gülmeye ve eğlenmeye ihtiyacı olduğu kanaatiyle daha çok eğlendirici ve ibret verici komediler yazmıştır.
*Eserlerinin büyük bir kısmı, Fransız yazarlarından Türkçe’ye uyarladığı vodvil ve komedi tarzı oyunlardır.
*Eserlerinde, eski İstanbul'un yaşamını, gelenek ve göreneklerini yansıtmıştır.
*Aile kurumunu ele alarak “kadın–erkek, karı–koca, ana–baba ve çocuk ilişkileri”ni güldürü şeklinde vermeye çalışmıştır.
*Günlük dili çok iyi kullandığından asıllarından daha canlı ve başarılı olmuştur.
*Oyun tekniği yönünden de oldukça başarılı sayılır.
* “Sivrisinekler” önemli telif komedilerindendir.
*II. Meşrutiyet’ten sonraki yıllarda sahnelenen Nâmık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı piyesinde Miralay Sıtkı Bey rolünde başarılı olmuştur.
*En sevdiği oyunlarından biri olan “Sekizinci”nin ismini daha sonra soyadı olarak almıştır.
*Spor adamı da olan Ahmet Nuri, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı yapmıştır.
*Cumhuriyet tiyatrosunun oluşmasında ve gelişmesinde büyük katkıda bulunmuştur.
*Tiyatroya mizah yoluyla eğitsel bir kimlik kazandırmıştır.


İBNÜRREFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ’NİN ESERLERİ:
Tiyatro: Açık Bono, Ahlaktan Bir Yaprak, Alemdâr, Ana Kurbanı, Arayan Belâsını da Bulur Mevlâsını da, Asrî Hülyalar, Asrî Olalım, Aşk-ı Atik, Bayramlık, Belkıs, Bir Nokta, Büyük Baba, Büyük Yemin, Cereme, Ceza Kanunu, Çoban Kızı, Çürük Merdiven, Dengi Dengine, Dokuzuncu, Dört Cihar, Eski Âdetler, Fener Bekçileri, Ferda, Ferhunde, Fırsat Yoksulu, Gelin Kaynana, Gücü Gücü Yetene, Hacı Mansur, Himmet’in Oğlu, Hisse-i Şâyia, Hoşkadem Gebe, Gerdaniye Buselik, Hüsmen Ağa, İnat, İpekçi Merhum, İki Ateş Arasında, İki Bebek, İzdivaç Projesi, Kadın Tertibi, Kara Haber, Kaynana, Kısmet Değilmiş, Kibir ve İnat, Kuduz, Kuş Kafesi, Lokmanzade, Madde-i Asliye, Mektep Arkadaşı, Metres-Zevce, Münafıklık, Münevver’in Hasbihali, Nâkıs, Nurbaba Köşkü, Odalık, Pembe Köşk, Sekizinci, Sınıf Arkadaşı, Sivrisinekler, Son Altes, Sürurî Apartmanı, Şair, Şer’iye Mahkemesinde, Tecdid-i Nikâh, Türabizadeler, Üç Misli, Yalancının Mumu, Yataklı Vagonlar, Yavrum Komiser, Yavuz Hırsız, Yegâne, Yeni Dünya, Zamaneler, Zaptiye Nazırı, Zühal Burcunda, Zülkarneyn

İçeriğe dön