İSMAİL HABİP SEVÜK HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

İSMAİL HABİP SEVÜK HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
İSMAİL HABİP SEVÜK: (1892-1954)
*Cumhuriyet Edebiyatı yazarı, edebiyat tarihçisi, öğretmen, milletvekili, gazeteci.

*Edremit’te doğmuştur.
*Asıl adı İsmail Hakkı’dır.
*Edremit Rüşdiyesi, Bursa İdâdîsi ve Dârülfünûn-ı Osmânî Hukuk Mektebi’ni bitirmiştir.
*Türkocağı’nda dönemin önde gelen edip ve düşünürleriyle tanışmıştır.
*Hukuk Mektebi'nden mezuniyetinin ardından öğretmenlik mesleğini seçmiştir.
*Kastamonu Sultânîsi edebiyat öğretmenliğine tayin edilir.
*İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kulüp müdürlüğünü ve bu cemiyetin yayın organı olan Köroğlu gazetesinin başyazarlığını üstlenir.
*Yeşil Ilgaz gazetesinde I. Dünya Savaşı ile ilgili konuları işler.
*Bu sırada “Kadınlık-Erkeklik” adlı iki perdelik bir oyunu kaleme almıştır.
*Kuvâ-yi Milliye’nin en önemli yayın organlarından “Açıksöz” gazetesinin başyazarı olur.
*Milli Mücadeleye kalemiyle destek vermiştir.
*Ankara Erkek Lisesi edebiyat öğretmeni iken Yunus Nadi’nin Yeni Gün gazetesinde yazarlığa başlar.
*Hem bu gazetenin hem Anadolu Ajansı’nın muhabiri olarak Atatürk ile seyahate katılır ve izlenimlerini Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlar.
*Edirne’de Maarif müdürlüğü ve Türk Ocağı başkanlığı yapar.
*Antalya bölgesi ve daha sonra Adana bölgesi Maarif eminliğine tayin edilir.
*Maarif ve Memleket dergilerinde çeşitli yazılar yazmıştır.
*1931’de Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliğine başlar.
*1943’te Sinop milletvekili olarak meclise girmiştir.
*Son yıllarını yazılarına adamıştır.
*Ocak 1954’te ölmüştür.

*Edebiyat zevkini Bursa İdadisi'ndeki edebiyat öğretmeni Hüseyin Siret Bey'den almıştır.
*Sevük, liseler için hazırladığı "Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi" kitabı ile ilgi görmüştür.
*Bu kitap, Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat tarihi kitabı sayılır.
*Yazar ve şairlerin kişiliklerini, eserlerini yer yer coşkun ve duygulu bir dille değerlendirdiği bu eseriyle çağının gençlerinde edebiyat sevgisi uyandırmıştır.
*Bu yapıt dolayısıyla Cenap Şahabettin ile yaptığı tartışma, edebiyat tarihimizin önemli tartışmalarından birisi olmuştur.
*Tezatlardan, kıyaslamalardan, orijinal buluşlardan, geniş tarih kültüründen yararlanarak “gezi yazısı” türünde başarılı örnekler vermiştir.
*Batı kültür ve sanatını oluşturan şairlerin, yazarların yaşamlarını, Türk edebiyatı ile kıyaslayarak “Avrupa Edebiyatı ve Biz" adlı iki ciltlik eserini yazmıştır.
*Bilgi ve sanatı ustaca kaynaştırmış bir yazardır.
*Türk edebiyatının tanıtılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önayak olmuştur.
*İsmail Habip Sevük'ün milli ve tarihi konular üzerine kaleme aldığı birçok makalesi ve sohbet türünde yazısı bulunmaktadır.


İSMAİL HABİP SEVÜK’ÜN ESERLERİ:

Gezi: Tuna’dan Batıya, Yurttan Yazılar, Carablus Köprüsü

Hatıra: O Zamanlar (Atatürk ile ilgili)

İnceleme-Araştırma: Edebî Yeniliğimiz (Tanzimattan Beri), Avrupa Edebiyatı ve Biz (I-II), Edebiyat Bilgileri, Türk Güreşi, Neler Dediler, Atatürk İçin, Pontus Meselesi (komisyon)

Ders Kitabı: Tanzimat Devri Edebiyatı, Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi

Konferans: İmtihan Veren Millete, İkbal Hakkında Konferanslar

Makale: Dil Davası

Biyografi: Mevlâna, Yunus Emre       

İçeriğe dön