KATİBİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KATİBİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
KÂTİBİ: (17. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Kâtibi, Türk Halk Edebiyatı’nın 17. yüzyılında yaşamış olan başarılı bir saz şairidir.
*Kâtibi’nin hayatına dair bilgileri; tıpkı diğer saz şairlerinde olduğu gibi hem şairin kendi şiirlerinden, hem aynı dönemde kendisi ile yetişmiş olan şairlerin şiirlerinden, hem de Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserindeki ilgili kayıtlardan öğrenebiliyoruz.
*Buna göre baktığımızda Kâtibi 4. Murad zamanında yaşamış bir saz şiiridir.
*Evliya Çelebi, onun koyun ticareti ile geçinen bir âşık olduğunu yazar.
*Özellikle 4. Murad için yazmış olduğu methiyeleri ve aynı zamanda da ölümü üzerine yazmış olduğu mersiyeleri ile başarılı bir isim olarak kendini bizlere tanıtmıştır.
*Türkmani, varsağı, semai, koşma gibi türlerde hece vezniyle şiirler yazmıştır.
*Kâtibi, klasik şiirin etkilerini büsbütün şiirlerine yansıtmıştır.
*Kullandığı dilde de, divan şiirine yaklaşma dikkati çekmektedir.  
*En az İran ve Arap edebiyatlarına mensup olan şairler kadar bilgili olduğunu ispat etmek adına aruz ölçüsü ile şiirler yazmaya başlamıştır.
*Şiirlerinde yabancı kelimelere ve terkiplere yer vermiştir, ancak bu sebepten ötürü halkın kendisi anlaması zorlaşmıştır.
*Yazmış olduğu şiirlerinde deruni bir ahenk bulunur.
*Aşk ve kahramanlık temalı şiirleri hâkimdir.
*Ölüm tarihi net olarak bilinmemekte olan şairimiz, 17. yüzyıl halk şiirinde önemli isimler arasında kendisine yer bulmuş ve arkasında güzide şiirler bırakmıştır.
*Kâtibi, hem hece vezni, hem de aruz vezni ile başarılı şiirler söylemiş, her iki edebiyatın nazım şekillerini de kullanmıştır.
*Koşma, semai ve destan türündeki eserlerinin temasını aşk, özlem ve kahramanlık teşkil eder.

İçeriğe dön