KAYIKÇI KUL MUSTAFA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KAYIKÇI KUL MUSTAFA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
KAYIKÇI KUL MUSTAFA: (17. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi, asker şair.
*Yeniçeri şairlerindendir.

*Nerede doğduğu, nerede öldüğü kesin olarak bilinmemektedir.
*Dönemin önemli olayları üzerine şiirler söylemiş, devrin tarihi olayları ile ilgilenmiştir.
*Kayıkçı Kul Mustafa Cezayir'den Bağdat'a kadar çeşitli beldeleri dolaşmış, savaşmış, savaşlara destanlar, yenilgilere, şehitlere ağıtlar düzmüş bir yeniçeridir.
*XVII. yüzyılın ilk yarımında büyük bir üne kavuşan, o yüzyılın birçok âşıklarında etkileri görülen Kayıkçı Kul Mustafa, yeniçeri âşıklarından olduğu için şiirleri uzun zaman özellikle yeniçeriler arasında serhat boylarında (ülkenin en uç sınırlarında) okunmuştur.
*İlk gençlik yıllarında Murad Reis'in levendi olarak Cezayir'de bulunduğu için, kendisine "Kayıkçı" denmiş; II. Osman'ın şehit edilişini (1622), IV. Murat'ın Bağdat kuşatmasını (1630), Halep Valisi Hasan Paşa'nın isyanını (1658), şiirlerinin, destanlarının konusu yapmıştır.
*Bağdat kuşatmasında ölen Genç Osman adında bir yiğit üzerine söylediği destan (Genç Osman Destanı), şiirlerinin en ünlülerinden sayılır.
*Kusurlu bir nazım tekniği kullanan şairin, tamamen halk zevkine bağlı, sade ve doğal söyleyişi, başlıca özelliğini oluşturur.
*Kayıkçı Kul Mustafa, şiirlerinin yalınlığı ve içtenliğiyle geniş etki bırakmış, ozanları da bir ölçüde etki altına alabilmiştir.
*Kahramanca söyleyişi, nazım kusurlarını kapatır.

İçeriğe dön