KULOĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KULOĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
KULOĞLU: (17. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi, asker şair.

*17. yüzyılda yetişen çağdaşları içinde kültürü ve ünü geniş bir ozandır.
*Halk şiirinin her bakımdan en güçlü temsilcilerindendir.
*Kuloğlu'nun yaşamıyla ilgili bilgiler yeterli değil.
*Kuloğlu'nun asıl adı üzerinde iki görüş var: Bir görüşe göre asıl adı "Süleyman" diğer görüşe göre "Mustafa"dır.
*Hem kara askerliği, hem deniz askerliği yapmıştır.
*Cezayir'deki savaşlara katıldığı gibi 4. Murat'ın ünlü Bağdad Seferi'ne katıldığı şiirleriyle ortaya çıkıyor.
*Kuloğlu, bir yandan yiğitlik şiirleri söylerken, bir yandan da aşk üzerine şiir söylemiş, sazıyla seslendirmiştir.  
*Çok genç denebilecek bir yaşta, 40 yaşlarında öldüğü ileri sürülmektedir.
*Kuloğlu, halk şiiri tekniğini çok iyi bilen, güzel eserler veren usta bir âşıktır.
*Onda tasavvufa pek rastlanmaz.
*Kuloğlu, içli ve sanatçı yaratılıştadır.
*Dili son derece sade ve anlatımı da buna bağlı olarak tabiidir.
*Halk deyişlerine ve atasözlerine şiirlerinde yer vermiştir.

İçeriğe dön