LESKOFÇALI GÂLİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

LESKOFÇALI GÂLİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
LESKOFÇALI GÂLİB (19. YÜZYIL)
*Divan edebiyatı şairi, katip.

*Divan şiirinin son temsilcilerindendir.
*1828'de Leskofça'da doğmuştur. (Bugünkü Sırbistan’ın Leskovac şehri)
*Asıl adı Mustafa Galip'tir.
*Çocukluğu babasının görev yaptığı Afyon ve İstanbul'da geçti.
*Özel öğrenim gördükten sonra değişik devlet görevlerinde bulundu.
*1856 senesinde Van valisi olan babası İsmail Paşa'nın yanında Divan Kâtibi olarak görev yaptı. *Bu sırada Arapça ve Farsça öğrendi.
*Bir süre sonra İstanbul'daki eski işine döndü.
*Namık Kemal ve İbrahim Halet gibi şahsiyetlerle tanıştı.
*Tuna vilayetinde Mithat Paşa’nın emrinde görev yaparken Tuna Gazetesi'nde başyazarlık yaptı.  
*"Tuna" gazetesinde yayımlanan yazıları ve Namık Kemal'in hayranlığını kazanan şiirleriyle tanınmıştır.
*1867 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.
*Leskofçalı Galip, yetiştiği dönemde, divan geleneğini sürdürenler arasında en başarılı ozan olarak bilinir.
*Şiirlerinde, divan geleneği gereğince tasavvuf, bilgelik, sevgi konularını işlemiştir.
*Gazellerinde filozofça bir tavır görünür.
*Yer yer yüzeysel kalan şiirlerinde uyum, söyleyiş kolaylığı başlıca özelliğidir.
*Kullandığı kelime kadrosu içinde ışık ve aydınlıkla ilgili kelimeler önemli bir yer tutar.
*Onun mazmun anlayışı modern şiirimizdeki kalıplaşmış sembollerden farklı, şaire göre değişen sembollerdir.
*Şiirlerini tasavvufla yoğurmuş, aynı zamanda klâsik zevki yaşatmıştır.
*Dili sağlamdır.
*Etrafında toplanan genç şâirlere klâsik şiirimizin zevkini inceliklerini göstermiştir.
*Divan şiirinin kalıplaşmış konulardaki geleneklerinden farklı olarak vatan, millet sevgisi gibi konuları da şiirlerinde işlemiştir.
*Çağında olduğu gibi, ölümünden sonra da, Divan geleneğine bağlı şairleri etkilemiştir.
*Encümen-i Şaura topluluğunun kurulmasına ön ayak olan isimlerin başında gelmektedir.
*Lekofçalı Galip pek çok kaynaklar tarafından divan şairlerinin sonuncusu, "Son Divan Şairi" olarak kabul edilmektedir.  
*Galib, “Rûh-ı Sânî” adını verdiği ilk divanını yirmi altı-yirmi yedi yaşlarında iken tertip etmişse de bu eser şairin Van’da bulunduğu sırada yanmıştır.
*Şairin bugün dört adet mektubu ile bir divanı bilinmektedir.
*Mektuplarında nesrinin oldukça başarılı bir seviyeye ve dilinin sağlam bir üslûba ulaştığı görülür.


LESKOFÇALI GÂLİB’İN ESERLERİ:
Divan, Ruh-i Sani

İçeriğe dön