M - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

M

ESER YAZAR TÜR > ESER-YAZAR (TÜRK)
M
Maarifname / Sinan Paşa (Nesir)
Mabette Bir Gece / Samiha Ayverdi (Hikâye)
Mavi ve Kara / Sabahattin Eyüboğlu (Deneme - İnceleme)
Macera-yı Aşk
/ Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)
Maçinli Kız İçin Ev / Aziz Nesin (Hikâye)
Madam Bambu / Faik Baysal (Roman)
Mağara / Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Tiyatro)
Mağaradakiler / Cemil Meriç (Deneme - İnceleme - Derleme)
Mağara ve Işık
/ Sezai Karakoç (İnceleme – Deneme)
Mahalle Kahvesi
/ Mehmet Akif Ersoy (Manzum Öykü)
Mahalle Kahvesi
/ Sait Faik Abasıyanık (Hikâye)
Mahalle Kavgası / Orhan Kemal (Hikâye)
Mahallenin Kısmeti / Aziz Nesin (Hikâye)
Mahçupluk İmtihanı / Ömer Seyfettin (Hikâye)
Mahkeme Kapısı / Sait Faik Abasıyanık (Röportaj)
Mahmut ile Nigar / Aziz Nesin (Hikâye)
Mahşer / Peyami Safa (Roman)
Mahur Beste
/ Ahmet Hamdi Tanpınar  (Roman)
Mahzen-i Esrar
/ Genceli Nizami (Mesnevi)
Mahzenü’l Esrar / Ali Şir Nevai (Çeviri - Manzum)
Mai ve Siyah
/ Halit Ziya (Batılı Anlamda İlk Roman)
Makalat
/ Hacı Bektaş-ı Veli (Nesir)
Makamda / Sezai Karakoç (Felsefe Düşünce)
Makber / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)
Makedonya 1900
/ Necati Cumalı (Hikâye)
Makine / Cevat Fehmi Başkut (Tiyatro)
Makyajlı Kadın / Refik Halit Karay (Deneme)
Malazgirtin Üç Atlısı / Yılmaz Boyunağa (Tarihi Roman)
Malazgirt Ululaması / Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
Malta Adası’nda / Hüseyin Cahit Yalçın (Anı)
Malta Geceleri
/ Süleyman Nazif (Şiir)
Malta Mektupları / Ziya Gökalp (Düşünce Yazıları)
Malum-ı İlam / Süleyman Nazif (Risale)
Manas Destanı / Kırgız Türkleri (Doğal Destan)
Mantıku’t Tayr / Gülşehri (Mesnevi)
Mantıku't-Tayr / Feridüddin-i Attar (Mesnevi)
Maral / Dursun Akçam (Hikâye)
Marifetname
/ Erzurumlu İbrahim Hakkı (Nesir)
Masal / Orhan Asena (Şiir)
Masalar / Necati Cumalı (Tiyatro)
Maske ve Ruh
/ Halide Edip Adıvar (Tiyatro)
Masumiyet Müzesi
/ Orhan Pamuk (Roman)
Matem Sesleri / Eflatun Cem Güney (Şiir)
Matmazel Noralya’nın Koluğu / Peyami Safa (Roman)
Mavi Gelin / Oğuz Tansel (Masal)
Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın / Selim İleri (Roman)
Mavi Kuş
/ Mustafa Kutlu (Hikâye)
Mavi Sürgün
/ Halikarnas Balıkçısı (C. Ş. K.)(Anı)
Mavi ve Kara / Sabahattin Eyüboğlu (Deneme-İnceleme)
Mavi Yıldırım
/ Aka Gündüz (Tiyatro)
Mavi Yolculuk
/ Azra Erhat (Gezi)
Mayıs Ayı Notları / Necati Cumalı (Şiir)
Mecalis-i Seba
/ Mevlana (Vaazları)(Nesir)
Mecalisü’n Nefais / Ali Şir Nevai (İlk Tezkire)
Mecelle / Ahmet Cevdet Paşa (Nesir)(Dini)
Meçhul Asker / Aka Gündüz (Çocuk Kitabı)
Medar-ı Maişet Motoru / Sait Faik Abasıyanık (Roman)
Mehmet Akif / Cemal Kuntay (Biyografi)
Mektubat / Mevlana (Mektup)
Melek Sanmıştım Şeytanı / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Hikâye)
Memiş Can / İbrahim Zeki Burdurlu (Çocuk Kitabı)
Memleket Hikâyeleri / Refik Halit Karay (İlk Anadolu Öyküleri)
Memleketimden İnsan Manzaraları / Nazım Hikmet (Şiir)
Memleketin Birinde / Aziz Nesin (Masal)
Memleket Şiirleri / Osman Atilla (Antoloji)
Memo / Kemal Bilbaşar (Roman)
Menderes
’in Dramı / Şevket Süreyya Aydemir (Biyografi)
Mendil Altında / Memduh Şevket Esendal (Hikâye)
Menekşeli Bilinç / Nezihe Meriç (Hikâye)
Menekşeli Mektup / Mustafa Kutlu (Hikâye)
Menfa
/ Ahmet Mithat Efendi (Hatıra)
Menim Dostlarım / Bahtiyar Vahapzade (Şiir)
Mensur Şiirler
/ Halit Ziya Uşaklıgil (Mensur Şiir)
Menziller / Cahit Zarifoğlu (Şiir)
Meraki / Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)
Merhaba / Aziz Nesin (Fıkra)
Merhaba Akdeniz / Halikarnas Balıkçısı (C.Ş.K.) (Hikâye)
Merhaba Anadolu / Halikarnas Balıkçısı (C.Ş.K.) (Deneme)
Meryem Gibi / Melih Cevdet Anday (Roman)
Merzifon Şairleri / Vehbi Cem Aşkun (İnceleme)
Mesih Paşa İmamı / Samiha Ayverdi (Roman)
Mesnevi Mevlana (Mesnevi)
Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi / Ziya Osman Saba (Öykü)
Meşakü
’l Uşşak / Nergisi (Mesnevi)
Meşhur Adamlar Ansiklopedisi / İ. Alaettin Gövsa (Biyografi)
Meşhur Beyitler / Vasfi Mahir Kocatürk (İnceleme - Derleme)
Meşrutiyet Hatıraları / Hüseyin Cahit Yalçın (Anı)
Meşrutiyet Kıraathanesi
/ Rıfat Ilgaz (Roman)
Mete
/ Yaşar Nabi Nayır (Tiyatro)
Metinlerle Edebi Bilgiler / Nihat Sami Banarlı (İnceleme-Araştırma)
Metinlerle Türk Edebiyatı / Nihat Sami Banarlı (İnceleme-Araştırma)
Metres / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Mevlana / Recep Bilginer (Tiyatro)
Mevlanada Olmak / Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
Mevlid / Süleyman Çelebi (Mesnevi)
Mevsimlerin Ötesinden / Coşkun Ertepınar (Şiir)
Mevsim Sonu / Mehmet Önder (Şiir)
Mevud Hüküm / Halide Edip Adıvar (Roman)
Meydan Ortaya Çıktığında / Sezai Karakoç (Hikâye)
Meyhane / Mehmet Akif Ersoy (Manzum Öykü)
Meyhanede Hanımlar / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Meyl-i Dil / Ahmet Rasim (Roman)
Mezardan Sesler / Halit Ziya Uşaklıgil (Mensur Şiir)
Mezarından Kalkan Şehit / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Mezar Kazıcıları / Aka Gündüz (Roman)
Mısırkalyoniğne
/ İlhan Berk (Şiir)
Midas’ın Altınları / Güngör Dilmen (Tiyatro)
Midas’ın Kördüğümü / Güngör Dilmen (Tiyatro)
Midas’ın Kulakları / Güngör Dilmen (Tiyatro)
Mihnet-i Keşan / Keçecizade İzzet Molla (Mesnevi)
Mihribana Şiirler / Ümit Yaşar Oğuzcan (Şiir)
Mikado’nun Çöpleri / Melih Cevdet Anday (Tiyatro)
Militan / Faik Baysal (Hikâye)
Millet ve İnsan / Peyami Safa (İnceleme - Deneme)
Milli Savaş Hikâyeleri / Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Hikâye)
Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Beyle Münakaşalarım / Ali Canip Yöntem (Makale)
Milli Savaş Hikâyeleri / Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Hikâye)
Mine / Necati Cumalı (Oyun)
Minnacık Ada / İbrahim Zeki Burdurlu (Şiir)
Miras / Enis Behiç Koryürek (Şiir)
Miras
/ Memduh Şevket Esendal (Roman)
Miratü
’l Memalik / Seydi Ali Reis (Anı - Seyahatname)
Miskinler Tekkesi / Reşat Nuri Güntekin (Roman)
Mistisizm / Peyami Safa (İnceleme - Deneme)
Mizanü
’l-Evzan (Vezirlerin Terazisi) / Ali Şir Nevai (Nesir)
Mizanü
’l-Hak / Kâtip Çelebi (Toplumsal Konular)(Nesir)
Moliere / Turan Oflazoğlu (Çeviri)
Monna Rosa / Sezai Karakoç (Şiir)
Montaigne
/ Sabahattin Eyuboğlu (Biyografi)
Mor Salkımlı Ev / Halide Edip Adıvar (Çocukluk Anıları)
Muhakemetü
’l-Lügateyn / Ali Şir Nevai (Sözlük)
Muharrir Bu Ya / Ahmet Rasim (Fıkra)
Muharrir, Şair, Edip / Ahmet Rasim (Hatıra)
Muhit / Seydi Ali Reis (Coğrafya Kitabı)
Muhsin Bey / Recaizade Mahmut Ekrem (Hikâye)
Muhtarın Yeğenleri / İbrahim Örs (Çocuk Romanı)
Muhterem Katil / Aka Gündüz (Tiyatro)
Mukaddes Emanet
/ Necip Fazıl Kısakürek (Tiyatro)
Murtaza / Orhan Kemal (Roman)
Mustafa - Rakım Çalapala (Çocuk Kitabı)
Mustafa Kemal / Mehmet Emin Yurdakul (Şiir ve Düzyazı)
Mustafa Kemalin Mütareke Defteri / Falih Rıfkı Atay (Hatıra)
Mutallaka / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Mücahitin Oğlu / İbrahim Örs (Çocuk Romanı)
Müfettişler Müfettişi / Orhan Kemal (Roman)
Mülkiyeli Şairler / Cemal Süreyya (Antoloji)
Münazara
/ Lamii Çelebi (Süslü Nesir)
Münşeat / Nabi (Mektuplar)
Müntehabat-ı Durub-ı Emsal / Ahmet Vefik Paşa (Atasözleri)
Müntehabat-ı Eş’ar / Şinasi (Şiir)
Müntehabat-ı Tasvir-i Efkâr / Şinasi (Makale)
Mürebbiye / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Müsameretname
/ Emin Nihat (İlk Hikâye Denemesi)
Müşahedat
/ Ahmet Mithat Efendi (Roman)
Mütareke’den Büyük Taarruza / Turan Oflazoğlu (Senaryo)
Müthiş Bir Tren / Sait Faik Abasıyanık (Çeviri Öykü)

İçeriğe dön