MUAMMER LÜTFİ BAHŞİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MUAMMER LÜTFİ BAHŞİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
MUAMMER LÜTFİ BAHŞİ: (1903-1947)

*Cumhuriyet edebiyatı (Yedi Meşaleciler) şairi, yazar, hâkim, avukat.

*İzmir/Ödemiş’te doğdu.
*İlk ve ortaöğrenimini Ödemiş Rüşdiye ve İdadisi’nde yaptıktan sonra İstanbul’a giden Muammer Lütfi, Darülfünûn’un İlahiyat Fakültesi'ne yazılmıştır.
*Hukuk Fakültesi’ne de kayıt yaptırır. Ve iki okulu da bitirir.
*Altı arkadaşıyla birlikte (Yaşar Nabi, Cevdet Kudret, Ziya Osman, Vasfi Mahir, Sabri Esad, Kenan Hulusi) Yedi Meşale adlı bir seçme şiirler kitabı çıkararak Yedi Meşale grubuna dâhil olur.
*Topluluğun en az tanınan şairi Muammer Lûtfi'dir.
*Gruptan ilk ayrılan o olur.
*Anadolu’nun birçok il ve ilçesinde hâkimlik yapmıştır.
*Çeşitli gazete ve dergilerde şahsi çalışmalarını sürdürmüştür.
*Antalya’da bulunduğu sırada Türk Akdeniz dergisini yönetmiştir.
*Mesleğinden istifa ederek ölümüne kadar Ödemiş’te avukatlık yapmıştır.

*Muammer Lütfi’nin edebiyata ilgisi genç yaşlarda başlar.
*İlk şiirlerini İzmir Ahenk gazetesinde yayımlamıştır.
*Bir dönem Yedi Meşalecilere katılan Muammer Lütfi, eski edebiyata karşı hücumlar nedeniyle gruptan ayrılır.
*Sadâ-yı Hak, Yeni Gün gazeteleri ve Mahfel, Nazikter, Hilâl, Anadolu, Şark, Yanık, Yurt, İctihad, Servet-i Fünûn, Yeni Ses gibi dergilerde şiirleri çıkmıştır.

*Şiir yazmaya Ahmet Haşim’den etkilenerek aruz vezni ile başlar.
*Zamanla aruzu bırakıp hece veznine geçtiyse de son döneminde serbest tarzda şiire yönelmiştir.
*Şiirlerinde millî konuları ve sevgi temasını işlemiştir.
*Görevi dolayısıyla gittiği Anadolu’daki gözlemlerini şiirlerine de aktarmıştır.
*Şiirlerinde hikemi bir hava sezilir; derinlik ve düzenlilik görülür.
*Şiirlerinin yanında manzum hikâyeler de yazmıştır.
*Dilinde zamanla sadeleşme görülür.
*Şiirlerini “Hevenk” adlı bir kitapta toplama isteği vardır. Ama bu gerçekleşmemiştir.
*Muammer Lütfi’nin Yedi Meşale’de yayımlanan şiirleri hariç diğer eserleri kitap hâlinde bir araya getirilmemiş ve basılmamıştır.

Şiir: Yedimeşale (6 arkadaşı ile birlikte)

Not: Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen broşür niteliğinde “İlk Kurşun” adlı eserinin basıldığı bilgisi vardır.
İçeriğe dön