N - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

N

ESER YAZAR TÜR > ESER-YAZAR (TÜRK)
N
Nadan / Ömer Seyfettin (Hikâye)
Nadide
/ Hüseyin Cahit Yalçın (Roman)
Nağme-i Seher
/ Recaizade Mahmut Ekrem (Şiir Kitabı)
Naima Tarihi / Naima (Orta Nesir)
Nakîl / Halit Ziya Uşaklıgil (Hikâye)
Nalınlar / Necati Cumalı (Tiyatro)
Nam-ı Diğer Parmaksız Salih / Necip Fazıl Kısakürek (Tiyatro)
Namık Kemal / Mithat Cemal Kuntay (Biyografi)
Namık Kemal / Necip Fazıl Kısakürek (İnceleme)
Namık Kemal / Sadettin Nüzhet Ergun (Biyografi)
Namusçular / Kemal Tahir (Roman)
Namus Düşmanı / Yaşar Kemal (Roman)
Namusla Açlık Meselesi / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Hikâye)
Namuslu Kokotlar / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Nar Tanesi / Eflatun Cem Güney (Hikâye)
Nasrettin Hoca / Fuat Köprülü (Araştırma - İnceleme)
Nasrettin Hoca / Pertev Naili Boratav (İnceleme - Araştırma)
Nasrettin Hoca Fıkraları / Eflatun Cem Güney (Masal - Derleme - İnceleme)
Nasrettin Hoca Fıkraları / Orhan Veli Kanık (Manzum)
Nasyonalizm
/ Peyami Safa (İnceleme - Deneme)
Nazım Hikmet’le Üç Buçuk Yıl / Orhan Kemal (Anı)
Nazım ile Piraye / Nazım Hikmet (Şiir)
Nazife / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)
Nazik Alet /  Nesin (Hikâye)
Nazmi Ziya / Bedri Rahmi Eyüpoğlu (Monografi)
Nedim / Halit Fahri Ozansoy (Tiyatro)
Nedim ve Lale Devri / Faik Ali Ozansoy (Tiyatro)
Ne Ekersen / Mehmet Seyda (Roman)
Nefahatü’l-Üns / Lamii Çelebi (Sade Nesir)
Nefais-i Edebiye / Mithat Cemal Kuntay (Antoloji)
Nefes Almak / Ziya Osman Saba (Şiir)
Nefhatü
’l Ezhar / Nevizade Atai (Mesnevi)
Nemide
/ Halit Ziya Uşaklıgil (Roman)
Nemrut Mustafa / Mehmet Seyda (Roman)
Nerde Antigone / Edip Cansever (Şiir)
Nerde O Eski Usturalar / Rıfat Ilgaz (Hikâye)
Nereye Gidiyoruz
/ Yaşar Nabi Nayır (İnceleme - Derleme - Makale)
Nesir Yazıları / Orhan Veli Kanık (Düzyazı)
Nesr-i Harp / Cenap Şehabettin (Makale)
Nesr-i Sulh
/ Cenap Şehabettin (Makale)
Nesteren
/ Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)
Nezleli Karga / Salah Birsel (Deneme)
Nihalistan
/ Nergisi (Mesnevi)
Niçin Af / Necati Cumalı (Deneme)
Niçin Aldatırlarmış / Hüseyin Cahit Yalçın (Hikâye)
Niçin Aşk / Necati Cumalı (Deneme)
Niçin Kurtulmamak / Falih Rıfkı Atay (Politik)
Nijad Ekrem / Recaizade Mahmut Ekrem (Şiir)
Nikâhta Keramet / Yusuf Ziya Ortaç (Tiyatro)
Nilgün
/ Refik Halit Karay (Roman)
Nimetşinas
/ Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Nirvana / Yakup Kadri (Tiyatro)
Nisan / Arif Nihat Asya (Şiir)
Nötron Bombası / Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
Nuhbe-i Vehbi / Sünbülzade Vehbi (Arapça - Farsça Manzum Sözlük)
Nuni / Faik Baysal (Hikâye)
Nur Baba / Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Roman)
Nutuk Makinası / Aziz Nesin (Fıkra)

İçeriğe dön