NAİMA - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

NAİMA

SANATÇILAR > SANATÇILAR

NAİMA (Halepli Mustafa Naîmâ Efendi) (17. YÜZYIL)

*Tarih yazarı, kâtip, devlet adamı, ilk resmi Osmanlı vakanüvisi.
*Asıl adı Mustafa Naim’dir.
*Doğduğu yer olan Halep'te iyi bir eğitim görüp Arapça ve Farsça öğrenmiştir.
*Genç yaşta İstanbul'a gider.
*Sarayda Eski Saray Baltacılar Ocağında eğitim görürken bir taraftan da Beyazit Camii'nde medrese tipi eğitim almaya devam etmiştir.
*Özellikle tarih, edebiyat ve astroloji ile ilgilenmiştir.
*Bir süre sonra saraya Divan-ı Hümayun kâtibi olur.
*Mahlas olarak "Naima" sözcüğünü kullanmaya başlar.
*Amcazadesi Hüseyin Paşa resmi bir devlet görevi olarak “Vakanüvislik” makamı oluşturmuş ve Osmanli Devleti ilk resmi vakanüvisi olarak da Naima atanmıştır.
*Naîmâ; defter eminliği görevi ile atandığı Mora'da hastalanarak 1716 yılında vefat etti ve burada bulunan caminin avlusuna gömüldü.
*Naîmâ, tarih yazma işine yeni bir stil getirmiştir.
*Renkli ve çekici bir üslubu vardır.
*Olayları, sosyal çevre ile beraber ele alıp anlatmıştır.
*Halk ve memleket hayatı, Naîmâ'nın eserinde canlanır.
*Padişah ve vezirlerin eksik yönlerini, hatalarını yazmış ve eleştirmiştir.
*Naîmâ, tarih olaylarını meydana getiren şahısların iç dünyalarına da girerek yeni bir tarih edebiyatı ve sanatı ortaya koymuştur.

NAİMA’NIN ESERLERİ:
Naima Tarihi

--------------------------------------------------------------------------------

NAİMA TARİHİ:
*Naîmâ'nın temel eseri Naîmâ Tarihi olarak da bilinen Ravzatü'l-Hüseyn fî hulâsati ahbâri'l-hafikayn'dır.
*Eserini ilk hazırlığında 1574'ten başlatıp 1655'e kadar getiren Naîmâ; olayların iç yüzünü aydınlatan, genellikle sade fakat nükteli ve değerli ayrıntıları kapsayan bu eseriyle bir devrin tarihini ve aynı zamanda sosyal hayatını tasvir etmişti.
*Eserin son hali 1592-1660 yılları arasını kapsamaktadır.
*Bu eser tamamlandığı zaman, artık eski müsveddelerle ilgisi kalmamış, baştanbaşa Naîmâ'nın araştırması ve usta kaleminin bir ifadesi olmuştu.
*Bu yüzden bu büyük eser, Naîmâ Tarihi olarak bilinir.
*Naîmâ Tarihi'ne konu olan yıllar, Osmanlı İmparatorluğu'nun en zayıf zamanlarına rastlar.
*Naîmâ; canlı ve zarif üslubuyla o yılları önümüze sererken sadece tarihçiliğindeki ustalığı değil, yazarlığındaki kudreti de ortaya koymuştur.
*Eserin dili dönemine göre sade sayılabilir.
*Naîmâ'nın bu düzenli eserini ilk kez İbrahim Müteferrika, iki cilt olarak bastı.
*Daha sonra eser, altı cilt olarak yeniden yayınlandı.
*Naîmâ Tarihi, Osmanlı tarihleri içinde önde gelen tarih kitaplarından biridir.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön