NAKİ TEZEL HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

NAKİ TEZEL HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
NAKİ TEZEL: (1915 - 1980)

*Cumhuriyet Edebiyatı yazarı, devlet memuru, kaymakam, araştırmacı, halkbilimci.

*İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
*Pertevniyal Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.
*Çalışma hayatına memur olarak başlar; bucak müdürlüğü ve kaymakamlık yapar.
*İş hayatı, Basın Yayın Genel Müdürlüğünde ve Ticaret Bakanlığında devam eder.
*İki kez İş ve İşçi Bulma Kurumu genel müdürlüğü görevini üstlenir.
*1971’de emekliye ayrılmıştır.
*1980 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

*Naki Tezel bir folklor (halk bilimi) araştırmacısıdır.
*Bir hikâye kitabı yazsa da asıl merakı halk edebiyatı ve masallardır.
*Edebiyatımızın en önemli Türk halk masalları derlemecilerinden biridir.
*İlk yazısı 1935 yılında İstanbul Belediye Dergisi’nde çıkmıştır.
* “Yeni Türk” ve “Halk Bilgisi Haberleri” dergilerinin editörlüğünü yapar.
*Derleme ve masallarını, Yücel, Varlık, Çığır, Ülkü, Yirminci Asır, Eğitim, Türk Dili, Dünya, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde yayımlamıştır.
*Yazılarını "Tezel Amca, Şerif Halil Başa, N. T. , T. A. , M. Korkusuz" gibi takma adlarla da yayımlamıştır.
*Çalışmalarını genelde masal yazarlığı ve masal derlemeciliği üzerine sürdürür.
*Tezel, derleyip yayımladığı masallarda kaynak kişilerin anlattığını aynen vermek yerine, olay ve motiflerini bozmadan masalları kendine göre yeniden kaleme almıştır.
*Naki Tezel, masal derlemeleri dışında, bilmeceler, fıkralar, maniler de derlemiş; halk hikâyeleri üzerine çalışmalar yapmıştır.
*En çok ilgi gören eseri “Türk Masalları” adlı eseri olmuştur.
*Masallarından bazısı İngilizce ve Fransızcaya da çevrilip yayımlanmıştır.


NAKİ TEZEL'İN ESERLERİ:

Hikâye: Yıkılan Köprü

Masal: Keloğlan Masalları, İstanbul Masalları, Köroğlu Masalı, Çocuk Masalları, Alabalık, Altın Araba, Peri Kızı, Yeşil Kuş, Altın Tas, Beybörek, Konuşan Kaval, Elmas İşlemeli Kılıç, Küçük Sultanın Güvercini, Altın Bülbül, Kayıp Sultan, Liman Kız, Seksen Göz, Şamdan Kız, Kırk Kardeş, Fatma Nine, Talih Kuşu, Korkusuz Sultan, Keloğlan, Türk Masalları

İnceleme-Derleme: Bilmeceler ve Maniler, Türk Halk Bilmeceleri, Avustralya Hakkında Bir İnceleme, Türkiye Folklor ve Etnografya Kılavuzu, Milli Folklor Enstitüsü
İçeriğe dön