NİHAT SAMİ BANARLI HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

NİHAT SAMİ BANARLI HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
NİHAT SAMİ BANARLI: (1907-1974)
*Cumhuriyet Edebiyatı yazarı, şair, öğretmen, eğitimci, yönetici, edebiyat tarihçisi.

*İstanbul’da doğmuştur.
*Nihad Sâmi, önce Somyarkın, daha sonra Banarlı soyadını almıştır.
*İstiklâl Lisesinden sonra İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümünü ve Yüksek Muallim Mektebini bitirmiştir.
*Edirne Erkek Lisesinde, Edirne Kız ve Erkek Muallim mekteplerinde edebiyat öğretmenliği yapar.
*Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Öğretmen Okulunda öğretmenliğe devam eder.
*İstanbul Eğitim Enstitüsü’ne tayini çıkar.
*Aynı zamanda İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde İslâmî Türk edebiyatı dersi okutur.
*İstanbul Eğitim Enstitüsü ile Yüksek Öğretmen Okulu müdürlüğünü yapmıştır.
*İstanbul Enstitüsü’nün ve Yahya Kemal Enstitüsü’nün yayın çalışmalarını yürütmüştür.
*1940’tan başlayarak “Yedigün” dergisinin edebiyat sayfasını yönetmiş, genç kabiliyetlere yol göstermiştir.
*1948-1962 yılları arasında Hürriyet, Akşam ve Yeni Sabah gazetelerinde, İstanbul Enstitüsü, Yahya Kemal Enstitüsü, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü, Hayat Tarih, Meydan, Kubbealtı Akademi dergilerinde tarihî, edebî ve sosyal konularda yazılar yazar.
*1969’da resmi görevlerinden emekli olmuştur.
*Millî Eğitim Bakanlığı, “1000 Temel Eser” ve “Çağdaş Türk Yazarları” komisyonlarında görev alır.
*Dil ve Edebiyat Akademisi’nin edebiyat dalı başkanlığını ve Kubbealtı Akademi Mecmûası’nın müdürlüğünü yapar.
*Resimli Türk Edebiyâtı Târihi adlı eserini tamamlamaya çalışırken 1974’te vefat etmiştir.

*Nihad Sâmi Banarlı, gençlik yıllarında şiirler ve hikâyeler kaleme almıştır.
*Yazdığı okul piyasleri başarılı bulunur.
*Kızıl Çağlayan ve Bir Yuvanın Şarkısı adlı manzum piyesleri Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı yarışmayı kazanır ve bakanlık tarafından yayımlanır.
*M. Fuad Köprülü’nün etkisiyle öğretmenliğinin ilk yıllarında edebiyat tarihi araştırmalarına yönelmiştir.
*Çalışmalarını, makalelerini; Altı Ok, Atsız Mecmua, Orhun, Ülkü, Halk Bilgisi gibi dergilerde yayımlamıştır.
*Meydan dergisinde “Emin Bayraktaroğlu” takma adıyla yazar.
*Hürriyet gazetesine yazdığı haftalık “Edebî Sohbetler” geniş bir ilgi uyandırmıştır.
*Yahya Kemal Enstitüsü kurulmasında önayak olmuş; Yahya Kemal Müzesini ve arşivini kurmuştur.
*Banarlı, Yahya Kemal’in Türk edebiyat ve fikir hayatındaki yerini almasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur.
*Banarlı, edebiyat adına neredeyse yazmadık konu bırakmamıştır.
*Türkçenin en büyük savunucularından olmuştur.
* “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi” en önemli eseri olmuştur.

NİHAT SAMİ BANARLI’NIN ESERLERİ:

Oyun: Kızıl Çağlayan, Bir Yuvanın Şarkısı, Sular Kararırken, Yabancı, Dumanlı Dağlar, Son Vazife, Bir Mabed Yıkıldı, Istırap Yarışı

Roman: Bir Güzelliğin Romanı

Biyografi: Faruk Nafiz Hayatı ve Seçme Şiirleri

İnceleme – Araştırma:
-XIV’üncü Asır Anadolu Şairlerinden Ahmedî’nin Osmanlı Tarihi: Dâsitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman ve Cemşîd ve Hurşîd Mesnevîsi
-Nâmık Kemal ve Türk-Osmanlı Milliyetçiliği (konferans metni)
-Resimli Türk Edebiyâtı Târihi
-Büyük Nazîreler, Mevlid ve Mevlid’de Millî Çizgiler
-Fatih’in Zafer Sırları

Nihad Sâmi Banarlı Külliyatı: Türkçe’nin Sırları; Şiir ve Edebiyat Sohbetleri (I-II); Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri; Bir Dağdan Bir Dağa, Nihad Sâmi Banarlı’nın Kaleminden Yahya Kemal; Kültür Köprüsü, Süleyman Çelebi’den Mehmed Âkif’e; Kitaplar ve Portreler, Mehmed Âkif’ten Günümüze; Devlet ve Devlet Terbiyesi; İstanbul’a Dâir; Îman ve Yaşama Üslûbu

Yahya Kemal’le İlgili Kitapları: Yahya Kemal Yaşarken, Yahya Kemal’in Hâtıraları

Liseler İçin Ders Kitapları: Başlangıçtan Tanzimat’a Kadar Türk Edebiyatı Tarihi; Edebî Bilgiler; Metinlerle Edebî Bilgiler; Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı, Metinlerle Türk Edebiyatı Tarihi
İçeriğe dön