PEÇEVİ İBRAHİM EFENDİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

PEÇEVİ İBRAHİM EFENDİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
  
PEÇEVİ İBRAHİM EFENDİ:
(İbrahim Peçevî veya Peçuylu İbrahim Efendi) (17. YÜZYIL)
*Tarih yazarı, devlet adamı.

*Macaristan doğumludur.
*Osmanlı tarihini anlatan iki ciltlik eseri ile tanınır.
*Mohaç ve Zigetvar arasındaki Peç'te doğduğu için Peçevi lakabı ile tanınır.
*Annesi Boşnak ailesi Sokollu'ya mensup olan ve soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Peçevî 14 yaşında babasını kaybedince, akrabası olan Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa'ya bağlanmış ve onun korumasında eserler vermiştir.
*Pek çok kez Osmanlı-Avusturya savaşlarına katılan Peçevî, Anadolu ve Rumeli'de defderdarlık görevlerinde de bulunmuştur.
*1641 yılında devlet görevinden çekilerek tarihini yazmaya başlamıştır.
*Bu tarih eserinde özellikle 1520-1640 dönemini incelemiştir. (Kanuni - 4.Murat devirleri)
*Macar dilini çok iyi bilmesi, yabancı tarih kitaplarını da tetkik etmesine yardımcı oldu.
*Peçevî bu eserinde kullandığı kaynakları gayet açık belirtmiştir ve eserini yazarken daha önce yazılmış pek çok tarih kitabını incelemiştir.
*Böylece Osmanlı tarihçilerinin arasında ilk defa olarak Avrupalı tarihçilerin eserlerini, özellikle Macarca yazılmış tarih eserlerini kaynak vermiştir.
*Yazdığı iki ciltlik “Târih-i Peçevî” 17. yüzyıl ve öncesi Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biridir.
*Peçevî'nin dili yapmacıksız ve sadedir.
*Tarihi olayları anlatırken sebeplerine inmekte, yanlışları göstermektedir.
*İnanmış bir Müslüman olarak din büyüklerinin kerametlerine de önemli bir yer verir.


PEÇEVİ İBRAHİM EFENDİ’NİN ESERLERİ:
Târih-i Peçevî

PEÇEVİ TARİHİ:
*Peçevi İbrahim Efendi, meşhur tarih kitabını yazmaya 1640 tarihinde başladı.
*Macaristan’ın Osmanlı yönetimindeki tarihini ve bunların geçirdiği değişiklikleri anlatan eserini, Budin Beylerbeyi Kara Musa Paşaya sundu.
*Onun tavsiyesiyle barış zamanındaki olayları da içine alacak şekilde, eserini yeni baştan yazarak genişletti.
*Kanuni Sultan Süleyman Hanın 1520’de tahta geçişinden, 1648’e kadar geçen olayları anlattığı eserine, daha sonraki senelerde Tameşvar Defterdarı Belgradlı Mustafa ibni Ahmed Efendi, 1635-1648 yılları, Mehmed Paşa 1640-1648 yılları için zeyl (ek) yazdılar.
*1520-1648 yılları arasındaki Osmanlı tarihini en iyi anlatan kaynak olan bu eser, yazılı kaynaklardan başka, yazarın kendi müşahedelerini ve hatıralarını da içine toplamıştır.

İçeriğe dön