PİR SULTAN ABDAL HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

PİR SULTAN ABDAL HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
PİR SULTAN ABDAL: (16. YÜZYIL)
*Halk/Tekke edebiyatı şairi.

*Pir Sultan Abdal, Alevi-Bektaşi geleneğinde yedi büyük ozandan biri kabul edilir.
*Sivas’ın Banaz köyünde doğmuştur. Esas adı Haydar’dır.
*Kanuni zamanında yaşamıştır.
*Hızır Paşa tarafından Sivas'ta öldürülmüştür.
*Çeşitli araştırmalarda 6 ayrı Pir Sultan kimliğine değinilmektedir.
*Halk edebiyatı araştırmacıları, gerçek Pir Sultan Abdal olarak Banazlı olanı kabul eder.
*Tasavvuf, tabiat, aşk ve halkın gerçek yaşayışıyla ilgili konular işler.  
*Şiirini bir araç olarak kullanmasına rağmen kuru bir öğreticiliğe düşmemiş, şiirini duygu yönünden de beslemiştir.  
*Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır.
*Medrese öğrenimi görmediği için, diğer bazı halk şairlerinin tersine, divan şiirinden hiç etkilenmemiş ve tüm şiirlerini hece vezniyle yazmıştır.
*Pir Sultan Abdal’ın yaşamı etrafında da, diğer birçok halkın sevgilisi olmuş değerler gibi değişik söylenceler oluşmuş, yaşamı gerçeklerden uzaklaşarak, halkın düşlediği ya da yakıştırdığı şekilde yaygınlaşmıştır.
*Divan edebiyatının etkisinde kalmadan, sözlü edebiyatın birikimlerinden yararlanarak kendine özgü duru bir dil oluşturmuştur. Dili sadedir.  
*Sarı tambura şiiri meşhurdur.

İçeriğe dön