POSTMODERNİZM - MODERNİZM KARŞILAŞTIRMASI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

POSTMODERNİZM - MODERNİZM KARŞILAŞTIRMASI

SINIFLAR > LİSE 3 > LİSE-3 / 1. ÜNİTE: GİRİŞ
POSTMODERNİZM - MODERNİZM KARŞILAŞTIRMASI
MODERNİZM/MODERNLİK:

1-Hiyerarşi, düzen, merkezileştirilmiş kontrol                

2-Büyük politik yatırımlar (millet-devlet-parti)

3-Milli kimliğin ve kültürün söylemi

4-Bilim ve teknoloji vasıtasıyla büyük ilerleme söylemi

5-Temsilcilerin ve medyanın önündeki gerçeğe inanç, orijinalin içtenliği

6-Bilgide uzmanlaşma, her şeyi kapsama: ansiklopediler

7-Kitle kültürü, kitle tüketimi

8-Medya yayını

9-Merkezileşmiş bilgi

10-Yüksek ve aşağı kültür ayrımı

11-Sanat: sanatçı tarafından meydana getirilen orijinal bir objedir.

12-Genel sınırlar ve bütünlük hissi (sanat, müzik ve edebiyatta)

13-Derinlere uzanan kökler/derinlik

14-Niyet ve gayede ciddiyet

15-Birleşmişlik duygusu, benliğin merkez olması; “ferdiyetçilik”, birleşmiş kimlik

16-Organik ve inorganik arasındaki açık farklılık, insan ve makine

17-Dünyanın anlatıcısı olarak kitap, yazılı bilgi sistemi olarak kütüphane

18-Makine

19-İlkel

20-Nesne (object)

21-Gerçeklik; Gerçek (realite)

22-Maddi olan

23-Çekicilik

24-Kural

25-Mekân

POSTMODERNİZM/POSTMODERNLİK:

1-Anarşi, düzenin yıkılması, merkezi kontrolun kalkması

2-Mikropolitik yatırımlar, kurumsal güç çatışmaları, kimlikçi politikalar

3-Lokal söylemler, büyük söylemlerin ironik yıkımı

4-İlerlemeye şüpheyle bakmak, teknoloji karşıtlığı reaksiyonlar, yeni çağ dinleri

5-Aşırı realite, imaj doygunluğu, taklidîn gerçek olandan daha güçlü olması, gerçekte var olmayan şeylerin sunulması ve bunların var olanlardan daha güçlü olması

6-Kılavuzluk, bilgi yönetimi, sadece ihtiyaç halinde bilgi, Web, İnternet

7-Kültürün kitlesel olmaması, küçük pazarlar, az üretim

8-Birbirini etkileyen, müşteriye hizmet eden medyanın dağıtımı, çok miktarda küçük medyaların ortaya çıkması (Network ve Web)

9-Dağıtılmış, yayılmış bilgi

10-Aşağı popüler kültür tarafından yüksek kültür hâkimiyetinin bölünmesi

11-Sanat: dinleyiciler ve alt kültürler tarafından meydana getirilen kültürün yeniden işlenmesidir.

12-Melezlik, kültürlerin yeniden birbirlerine bağlanması

13-Kök gövdeler/yüzeysellik

14-Oyun, ironi, resmi ciddiyete tepki

15-Bölünmüşlük duygusu ve benliğin merkez olmaması, çoklu ve çatışmacı kimlikler

16-Organik ve inorganik Siborg karışımı; insan-makine-elektronik

17-Yazılı medyanın fiziki sınırlarının aşılması olarak yüksek-medya

18-Bilgi

19-İleri

20-Özne (subject)

21-Fiilen olmasa da isim olarak var olma (virtual); Hayal (imaj)

22-Manevi olan

23-İticilik

24-Anarşi

25-Mekânsızlık

İçeriğe dön