RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN: (1892-1959)
*Milli Edebiyat Dönemi yazarı, şair, öğretmen, gazeteci, mütercim, diplomat, siyasetçi, devlet adamı.

*İstanbul’da doğdu.
*Galatasaray Lisesini tamamladıktan sonra Dârülfünun Edebiyat Fakültesine girmiştir.
*O yıllarda bir yandan da çeşitli okullarda Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yapar.
*Fransızca’dan yaptığı tercümelerle matbuat hayatına girmiştir. (1914)
*Dönemin ünlü yazar ve fikir adamlarıyla röportajlar yaparak yeni bir çığır açar.
*Vakit gazetesinin muhabiri olarak Batum’a; Yenigün gazetesinin muhabiri olarak Kafkasya’ya gitmiştir.
*Çeşitli okullarda öğretmenliğe devam eder.
*Millî Mücadele’nin başlangıcında Tasvîr-i Efkâr gazetesinin muhabiri olarak; sonrasında da fiilen katılmak için Ankara’ya gitmiştir. (1921)
*Anadolu Ajansı’nın idare heyeti üyeliğine getirilir.
*Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yazmaya başlar.
*Ankara Erkek Lisesi edebiyat öğretmenliğine tayin edilir.
*1923’te Afyonkarahisar mebusu olarak Meclis’e girmiştir.
*10 yıl milletvekilliği yapmış; sonrasında değişik memurluklarda bulunmuştur.
*Türk Dil Kurumu’nun kurulmasında görev almıştır.
*Tiran, Atina, Budapeşte, Roma, Londra ve Atina büyükelçilikleri yapar.
*Emeklilik yıllarını yazı yazmakla geçiren Ruşen Eşref, Eylül 1959’da ölmüştür.

*Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli gazetecileri arasında yer alır.
*Ruşen Eşref’in hayatı seyyah gibi geçmiştir.
*Yazarlık hayatına mütercimlikle girmiştir.
*İlk yazılarını Servet-i Fünûn’da yayımlamıştır.
*Sonrasında Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmua’da yazar.
*Ruşen Eşref; tarihî konular, sosyal meseleler üzerine yazılarıyla; mülakat, mensur şiir ve denemeleriyle edebiyat dünyasında yer almıştır.
*Röportajlarıyla ün kazanır. ( “Diyorlar ki” )
*Ruşen Eşref, Yeni Mecmua’da yayımladığı “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat” adlı röportajıyla bir ilki gerçekleştirmiştir.
*Mustafa Kemal’in Gelibolu’daki başarılarını yayımlayan, onun Türk ve dünya kamuoyunda tanınmasını sağlayan ilk gazetecidir.
*Yazılarını akıcı bir üslupla yazmıştır.
*Ruşen Eşref aynı zamanda hatiptir.
*Önemli bir gözlem ve tasvir ustasıdır.
*Ruşen Eşref, Türk Devrimine inanan, devrimin yaşama geçmesi için Mustafa Kemal’le birlikte yürüyen aydınlarımızdan biridir.
*Millî Mücadele yıllarında kaleme aldığı yazılarında, millî duyguları, tarihî atmosfer içinde ve büyük bir heyecanla işlemiştir.
*“Röportaj ve mülakat” türlerini Türk edebiyatına o kazandırmıştır, denebilir.
*İstanbul'u tasvir eden “Ayrılıklar” adlı kitabından dolayı kendisine "İstanbul Seyyahı" adı verilmiştir.


RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN’IN ESERLERİ

Röportaj: Diyorlar ki, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki, Atatürk’ün Hastalığı

Hatıra: Geçmiş Günler, Tevfik Fikret: Hayatına Dair Hâtıralar, Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin Kuruluşundan İlk Kurultaya Kadar, Atatürk Tarih ve Dil Kurumları, Atatürk’ü Özleyiş, Galatasaray ve Futbol

Gazete Yazıları: İki Saltanat Arasında, İstiklâl Yolunda, Ayrılıklar, Boğaziçi-Yakından

Mensur Şiir: Damla Damla (Türk matbuatında Latin alfabesiyle basılan ilk kitap)

Diğer: Atatürk ve Millî Tesanüt

Tercüme:
Andersen’den Çocuk Hikâyeleri-Andersen’in Masalları,
Vergilius’tan Çoban Şiirleri-Bükolikler,
Emile Ludwig’den Âdemoğlu: Bir Peygamberin Tarihi, Napoleon
Dostoyevski’den Beyaz Geceler

Not: Ruşen Eşref Ünaydın’ın çeşitli dergi ve gazete sayfalarında kalan tercüme ve telif hikâyeleri, denemeleri, çocuk şiirleri; daha önce basılmış eserleriyle birlikte “Ruşen Eşref Ünaydın-Bütün Eserleri” adıyla otuz üç kitaptan oluşan on dört ciltlik bir külliyat halinde yayımlanmıştır.

İçeriğe dön