SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
SABRİ ESAD SİYAVUŞGİL: (1907-1968)
*Cumhuriyet edebiyatı (Yedi Meşaleciler) şairi, yazar, profesör, psikolog, çevirmen, ansiklopedist.

*İstanbul’da doğdu.
*Antalya ve İstanbul'daki eğitim hayatından sonra Hukuk Fakültesinde okurken bir devlet imtihanını kazanarak felsefe eğitimi için Fransa'ya gitmiştir.
*Yurda dönüşünden sonra Gazi Eğitim Enstitüsünde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Kürsüsünde çalıştıktan sonra 1942'de psikoloji profesörü olmuştur.
*Pedagoji Enstitüsü ile Yabancı Diller Okulu’nda müdür olarak görev yapmıştır.
*Türk Psikoloji Cemiyetinin kurucularındandır.
*Türk Psikoloji Derneği ve PEN Kulüp başkanlığında; Meydan Larousse’un danışma kurulunda yer almıştır.
*1968'te İstanbul'da kanserden yaşamını yitirdi.

*Sabri Esat Siyavuşgil, yazı hayatına 1927’de Güneş ve Hayat dergilerinde yayımladığı şiirlerle başladı.
*Şiirlerini, hece ölçüsü ve canlı bir dil kullanarak yazmıştır.
*1928'de arkadaşları olan Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Kenan Hulusi, Cevdet Kudret, Ziya Osman Saba ve Vasfi Mahir Kocatürk ile birlikte Yedi Meşaleciler adlı şiir topluluğunu kurdular ve Meşale adlı dergiyi çıkardılar.
*Topluluğun çıkardığı Yedi Meşale adlı ortak kitaba 14 adet şiiriyle katılmıştır.
*Siyavuşgil, Meşale dergisi kapanınca şiirlerini Muhit ve Varlık dergilerinde yayımladı.
*1933’te şiirlerini Odalar ve Sofralar adlı kitapta topladı.
*Daha çok, bireysel duyguların ve çevre betimlemelerinin aktarımına önem verdi.
*Empresyonist ve ekspresyonist bir tutum ile şiirlerini yazdı.
*Dışavurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler ortaya koymuştur.
*Yazarlığının, şairliğinin önüne geçtiğini düşünerek şiir yazmayı bırakmıştır.
*1936’da şiiri bırakmasına rağmen roman, öykü ve şiir çevirilerini sürdürmüştür.
*Edebiyat eleştirileri yazmış; köşe yazarlığı ve fıkra yazarlığı yapmıştır.
*Psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyat ile ilgili kültür yazıları birçok dergi ve gazetede yer aldı.

*Çok yönlü ve renkli şahsiyeti ile "nevişahsına münhasır" bir ilim ve fikir adamıydı.
*Geniş tarih bilgisi ve yaptığı seyahatler sonucu dünya hakkında geniş bir görüşe sahip olmuştur.  
*Dar bir sahada kalmayıp edebiyat, sanat ve insanla ilgili çeşitli konuları kapsayan geniş bir kültür birikimi vardı.
*Bu birikimini etrafındakilere zevkle ve espiriyle aktarırdı.
*Ölçülü, objektif ve sentezci bir yapısı vardı.
*Canlılık ve yenilik ilkelerini benimsemiştir.
*Sabri Esat, Fransızcadan Türkçeye, roman, öykü, şiir, tiyatro ve psikoloji yapıtları; Türkçeden Fransızcaya ise kendi psikoloji araştırmalarını ve Sait Faik’in öykülerini çevirmiştir.
*Edmond Rostand’ın tiyatroda pek çok defa oynanan, sonradan filme de çekilen meşhur tiyatro eseri Cyrano de Bergerac’ı Türkçeye çevirmiştir.
*Sabri Esat Siyavuşgil, bizde ilk psikoloji ve eğitim kitaplannı çevirenlerdendir.
*Türkçeyi ve Fransızcayı, titiz bir şekilde, ustalıkla kullanırdı.
*Daima disiplinli bir yapıya sahiptir.
*Klâsik müzik, Sabri Esat'ın başta, gelen meraklarındandı.  
*Bizde tiyatro kuramıyla ilgili ilk çevirileri yapanlardan biri de odur.
*Tiyatroya kuramsal katkıları olmuştur.
*Sabri Esat Siyavuşgil çalıştığı alanlara yaptığı özgün katkılanyla anılan, seçkin bir bilim ve sanat insanımızdır.


SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL'İN ESERLERİ:

Şiir: Yedi Meşale (ortak kitap), Odalar ve Sofalar (1933).

Araştırma-İnceleme: İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul, Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, Folklor ve Milli Hayat, Roman ve Okuyucu, Tanzimat'ın Fransız Efkar-ı Umumiyesinde Uyandırdığı Akisler

Çevirileri:
- "Bilgi ve Hata", Ernst Mach,«felsefe»
- "Çocukta Dil ve Düşünce", Jean Piaget , «psikoloji»
- "Çocukta Hüküm ve Muhakeme”, Jean Piaget, «psikoloji»
- "Anormal Çocuklar" A. Binet ve Th. Simon, «psikoloji»
- "Yeni Terbiyenin Prensipleri", Albert Malche,«pedagoji»
- "Cephe Sohbetleri", Andre Maurois, «roman»
- "O'Grady'nin Gevezelikleri", Andre Maurois, «roman»
- "Tepe", Jean Giono, «roman»
- "Değirmenimden Mektuplar", Alphonse Daudet «hikâyeler»
- "Philebos", Eflâtun
- "Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler", Diderot
- "Cyrano de Bergerac", Edmond Rostand «manzum oyun»
- "Gil Blas de Santillane'ın Maceraları, Lesage, I, II, III ve IV
- "Yeni Mabut", Fançois de Curel, «piyes»
- "Tiyatro ve Bizler", Fortunat Strowski, «etüd»
- "Ruy Blas", Victor Hugo, «Roman»
- "Düşünceler", Diderot
- "Madame Bovary", G. Flaubert, «Roman» (Nurullah Ataç'la)
- “Un Point Sur La Carte” (Sait Faik'in hikâyelerinin Fransızca çevirisi)

İçeriğe dön