SAFVETİ ZİYA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SAFVETİ ZİYA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
SAFVETİ ZİYA: (1875-1929)
*Servet-i Fünûn dönemi yazarı, memur.

*İstanbul’da doğmuşur.
*Galatasaray Lisesini bitirmiştir.
*Dış İşleri Bakanlığında çalışmıştır.
*Hariciye Kalemi, Tahrirat-ı Hariciye Kâtipliği, Şûra-yı Devlet (Danıştay) üyeliği, Hariciye Protokol Şefliği görevlerinde bulunur.
*Atandığı Prag Elçiliğine başlamadan, Büyükada’da kalp yetmezliği sonucunda ölür.

*Edebiyata Servet-i Fünuncu bir yazar olarak başlamıştır.
*Hikâyelerini 1896 yılından itibaren Servet-i Fünûn dergisinde ve bir ara çıkardığı Ziya adlı günlük gazetede yayımlar.
*İlk hikâyesi 'Onların Ruhu' Servet-i Fünûn dergisinde yayınlanmıştır.
*Eserlerinde dönemini ve etrafındaki insanları konu almıştır.
*Zengin şımarıkların hayat hikayelerini ve Beyoğlu eğlencelerini anlatan oyun, roman ve hikâyelerle adını duyurmuştur.
*Salon Köşelerinde adlı sosyete yaşamını anlatan romanıyla ünlenir.
*Haralambos Cankiyadis adlı oyunuyla Beyoğlu âlemindeki yaşamı anlatmıştır.
*Döneminde, Beyoğlu, balo, Fransız tiyatrosu ve suare âlemlerine dahil olan sayılı Türklerden biridir.
*Halit Ziya Uşaklıgil, Safveti Ziya hakkında bir “züppe” tipi çizer.
*"Salon Köşelerinde" muharriri, bir salon köşesinde, baloda, firakıyla, çalgı dinlerken fenalaşmış ve ölmüştür.” (Abdülhak Şinasi Hisar)


SAFVETÎ ZİYA’NIN ESERLERİ:

Roman: Salon Köşelerinde, Yarım Kalmış Yıldız Böcekleri

Öykü: Bir Tesadüf, Bir Safha-i Kalp, Kadın Ruhu, Silinmiş Çehreler-Beliren Simalar, Hanım Mektupları (mektup tarzında öyküler)

Oyun: Haralambos Cankiyadis (komedi)

Diğer: Adab-ı Muaşeret Hasbihalleri, Dahili Teşrifat Rehberi, Nasıl Giyinmeli

İçeriğe dön