ŞAİR VE YAZARLARIN LAKAPLARI - ŞİFRELERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ŞAİR VE YAZARLARIN LAKAPLARI - ŞİFRELERİ

PRATİK EDEBİYAT
ŞAİR VE YAZARLARIN ŞİFRELERİ / LAKAPLARI:

*Sevgi Şairi > Yunus Emre

*Sultanü’ş-Şuara > Baki, Ahmet Paşa, Necip Fazıl

*Şeyh-üş Şuara > Nabi, Şeyhi

*Melik-üş Şuara > Hayali Bey

*Hacı Kalfa, Hacı Halife > Kâtip Çelebi

*Hiciv Şairi > Nefi

*Şah-ı Şehid > Seyyid Nesimi

*Hace-i Sultani > Hoca Sadettin Efendi

*Aşk ve Izdırap Şairi > Fuzuli

* “Lale Devri” ve “Şarkı” Şairi > Nedim

*Vatan Şairi, Hürriyet Şairi > Namık Kemal

*İkilem Şairi, Mesel Şairi > Ziya Paşa

*Hace-i Evvel, Yazı Makinesi, Ansiklopedik Yazar > Ahmet Mithat Efendi

*Şair-i Azam, Tezatlar Şairi > Abdülhak Hamit Tarhan

*Üstat, Ağıtlar Şairi > Recaizade Mahmut Ekrem

*Kadın Şairi > Celal Sahir Erozan

*Son Şarklı, Son Osmanlı > Süleyman Nazif

*Sokağı Edebiyata Taşıyan Yazar > Hüseyin Rahmi Gürpınar

*Adalar, Kamer ve Zühre Şairi > Tahsin Nahit

*Melal Şairi > Hüseyin Suat Yalçın, Ahmet Haşim

*Akşam Şairi > Ahmet Haşim

*Bayrak Şairi > Arif Nihat Asya

*Feylesof > Rıza Tevfik Bölükbaşı

*Kirpi > Refik Halit Karay

*Çimdik > Yusuf Ziya Ortaç

*İstiklal Şairi, Milli Şair, Ümmetçi Şair > Mehmet Akif Ersoy

*Türk Şairi, Milli Şair > Mehmet Emin Yurdakul

*İstanbul Şairi > Yahya Kemal Beyatlı, Nedim

*Akıllı Ozan, Deli Ozan > Faruk Nafiz Çamlıbel

*Ölüm Şairi > Cahit Sıtkı Tarancı

*Eşyanın (nesnelerin) Şairi > Sedat Umran

*Evler Şairi > Behçet Necatigil

*Zaman Şairi > Ahmet Hamdi Tanpınar

*Mistik Şair, Kaldırımlar Şairi, Çile Şairi, Üstat > Necip Fazıl Kısakürek

*Koca Çınar > Rıfat Ilgaz

*Gurbet Şairi > Kemalettin Kamu

*Anadolu Şairi > Ömer Bedrettin Uşaklı

*Destan Şairi > Fazıl Hüsnü Dağlarca

*Atatürk Şairi > Behçet Kemal Çağlar

*Kuyumcu Şair > Edip Cansever

*İstanbul Hikâyecisi, Sokağı Şiire Taşıyan Şair > Sait Faik Abasıyanık

*Halikarnas Balıkçısı > Cevat Şakir Kabaağaçlı

*Sezgi Şairi > Asaf Halet Çelebi

*Bozkırın Tezenesi > Neşet Ertaş

İçeriğe dön