ŞEVKET RADO HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ŞEVKET RADO HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
ŞEVKET RADO: (1913-1988)
*Cumhuriyet edebiyatı yazarı, şair, yayımcı, gazeteci, öğretmen.

*Makedonya, Üsküp’te doğmuştur.
*Asıl adı Şevket Hıfzı’dır.  
*Balkan Harbi sırasında İstanbul’a göç etmişlerdir.  
*Vefa ve Pertevniyal Liselerinde okudu. (1933)
*Lise son sınıftayken gazetelerde tashih yapmaya başlamıştır.
*İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlamış; ikinci sınıfta kaydını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne aldırmıştır.
*Üniversite talebesiyken Son Posta Gazetesine girerek gazeteciliğe başlar. (1932)  
*Üniversiteden sonra İstanbul’a dönmüş ve 1939’da Akşam gazetesinde fıkra yazarlığına başlamıştır.
*Ayrıca liselerde sosyoloji ve edebiyat öğretmenliği yapmış; Gazetecilik Enstitüsü’nde yazı türlerine dair dersler vermiştir.
*İstanbul Radyosu’nda Aile Sohbetleri” adlı haftalık konuşmalarını uzun süre devam ettirmiştir.
*Türkiye'nin ilk kadın Hukuk Profesörü Prof. Dr. Türkan Rado ile 1943 yılında evlenmiştir.
*1945’te Yapı ve Kredi Bankası’nın basın ve yayın işlerini yürütmeye başlar.
*Doğan Kardeş matbaasını kurar.
*Doğan Kardeş (1945), Aile (1947) ve Resimli Hayat (1952-1953) dergilerini yayımlar.
*1956’da “Hayat” dergisini çıkarmaya başlamıştır.
*Hayat ilk sayısında 193.000 adet satarak Türkiye'de rekor kırmıştır.
*1975’te Türkiyemiz dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlenir.
*1983’te Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine seçilen Rado, Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü “Basın Mesleğinde Elli Yıl Hizmet Belgesi” ile basın şeref kartı sahibiydi.
*1987’de Burhan Felek ödülüne lâyık görülülmüştür.
*Son yıllarında Tercüman gazetesinde pazar günleri sohbet yazıları yazmıştır.
*İstanbul’da ölür.

*Edebi yaşamı, şiir ve hikâye türleri ile başlamış; ancak asıl ününü fıkra ve sohbetleriyle sağlamıştır.
*Lise yıllarında şiire başlayan Şevket Rado’nun edebiyata yönelmesinde Fransızca hocası Nurullah Ataç’ın büyük etkisi olmuştur.
* “Şevket Hıfzı” imzasıyla Muhit, Milli Mecmua ve Varlık’ta çıkan şiirleriyle Ahmed Hâşim ve Cahit Sıtkı’nın dikkatini çekmiştir.
*Necip Fazıl’ın Ağaç mecmuasını çıkarmasına yardımcı olmuştur.
*Şiirlerinde Necip Fazıl etkisi görülür.
*Şiirlerinde hüzün ve yalnızlık gibi duygular ağır basar.
*Bazı şiirleri bestelenmiştir.  
*Düz yazılarında, sohbet havası içinde yalın bir dil kullanmıştır.
*Düz yazılarında hayatın her yaşta ayrı güzellikleri olduğuna dikkat çeker.
*Sohbetlerinde gençlere doğru yolu göstermeyi hedefler.
*Şevket Rado, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların tanıtılması ve canlandırılması için çaba göstermiştir.
*Hat, tezhip ve cilt sanatları üzerine çalışmıştır.
*Şevket Rado, Cumhuriyet döneminin en seçkin hat koleksiyonunu oluşturmuştur.
*Şevket Rado’nun tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağlayan asıl çalışması 1956 yılında çıkardığı “Hayat dergisi olmuştur.
*Şevket Rado, Hayat Dergisinde kapanana kadar devamlı olarak her hafta sohbet köşesinde yazılarını yazmıştır.
*Hayat Yayın Grubu'nun bir parçası olarak Hayat Tarih Mecmuası, Hayat Hayvanlar Ansiklopedisi, Ayna, Ses, Hayat Spor, Resimli Roman gibi dergiler çıkarılmıştır.
*Hayat Ansiklopedisi, Hayat Büyük Türk Sözlüğü, Hâfız Osman hattı Kur’ân-ı Kerîm, Hünernâme ve Subhatü’l-ahbâr gibi kitaplar baskı tekniğiyle dikkat çeken yayınları olmuştur.


ŞEVKET RADO’NUN ESERLERİ:

Şiir: Şiirler/Kördüğüm ve Ötekiler

Gezi: 50. Yılında Sovyet Rusya, Amerikan Masalı, Milliyetçi Çin Ne Âlemde?   

Fıkra: Sözün Gelişi

Sohbet: Eşref Saat, Ümit Dünyası, Hayat Böyledir, Aile Sohbetleri, Saadet Yolu, İnsan Severse Yaşar

İnceleme-Araştırma: Paris'te Bir Osmanlı Sefiri, Türk Hattatları, Onsekizinci Yüzyılın Başında Osmanlı Kıyafetleri, Türk Matbaacılık Tarihi, Kuruluşunun 25. Yıldönümünde Yapı Kredi Bankası ve Kâzım Taşkent

Derleme-Biyografi: Türk Şairlerinden Seçmeler, Kerem ile Aslı, Yunus Emre, Karacaoğlan, Ahmed Midhat Efendi

Yeniden Basım-Uyarlama: Yaşayan Mevlidi Şerif, Sultan Cem’in Başına Gelenler: Vâkıât-ı Sultan Cem, Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi, Bostancıbaşı Defteri, Harb İçinde Elçilik, İzzet Fuat Paşa’nın hatıralarından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Çanakkale’yi Anlatıyor, İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı

Çeviri:
Fransa’da Basın Rezaletleri yahut Fransa’yı Çökerten Dördüncü Kuvvet (Pierre Lazareff)
Boğa Başlı Canavar; Ejderhanın Dişleri (Nathaniel Hawthorne)
Gölge; Çakmak; Kelebek (Andersen)

İçeriğe dön