SEYRANİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SEYRANİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
SEYRANİ: (19. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Kayseri’nin Develi kasabasında doğmuştur.  
*Öğrenimine memleketinde başlayıp İstanbul’da tamamlamıştır.
*Sultan Abdülmecid döneminde İstanbul’da yedi yıl kalmıştır.
*Âşık kahvehanelerinde, konaklarda ve hatta sarayda çalıp söylemiştir.
*Tasavvufa ilgi duymuş, hicivleri yüzünden İstanbul’dan kaçmak zorunda kalmıştır.
*Bir süre Halep’te bulunduktan sonra memleketine dönmüştür.
*Hayatının son zamanları yokluk ve sefalet içinde geçmiştir.
*Hicivleriyle tanınır.
*Seyrani çağının aksaklıklarını, değersiz yöneticileri yerden yere vurur.
*Halk şiirimize hicivle mizah karışımı çok kuvvetli örnekler kazandırmıştır.
*Onun taşlamaları ferdî boyutta değil, toplumsaldır.
*Beşeri duyguları, sağlam bir dil ve içten bir anlatımla şiirleştirmiştir.
*Aruzla da yazmakla birlikte asıl şöhretini hece ölçüsüyle bulmuştur.
*Bugün elimizde bulunan 650 kadar şiirinden 500'ü hece vezniyledir.
*Hece ile yazmış olduğu şiirlerinde dili oldukça durudur.
*Aruzla yazmış olduğu şiirlerinde daha çok gazel, divan, müstezad, kalenderi, şarkı, terci-i bend ve terkib-i bend nazım şekillerini kullanmıştır.
*Bu tarz şiirlerde dili ağırdır.
*Seyrânî'nin şiirlerinde bazı edebî sanatların güzel örneklerine de rastlanır.
*Cinas, Seyrânî'nin şiirlerinde önemli bir yer tutmaktadır.
*Seyrânî, şiirlerinde atasözleri ve deyimleri ustalıkla kullanmıştır.  
*Seyrânî'nin şiirlerinde teknik ve modern unsurlar da yerini almıştır.
*Telgraf ve vapur gibi kavramlar onun şiirlerine girmiştir.  
*Böylece âşığın batıdaki gelişmelerden haberdar olduğunu tespit edebiliyoruz.
*Seyrânî'nin yetişmesinde Fuzulî, Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık Ömer ve Gevheri'nin etkisi büyüktür.
*Seyrani, 19. yüzyıl halk edebiyatımızın şüphesiz en değerli örneklerinden birisi olarak diğer halk ozanlarını da etkilemeyi başarmıştır.

İçeriğe dön