SÜLEYMAN NESİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SÜLEYMAN NESİB HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
SÜLEYMAN NESİB: (Süleyman Paşazade Mehmet Sami) (1866-1917)
*Servet-i Fünûn dönemi şair ve yazarı, eğitimci.

*İstanbul’da doğmuştur.
*Asıl adı Mehmet Sami’dir.
*1889 yılında Mülkiye’den mezun olmuştur.
*Çeşitli okullarda müdürlük ve çeşitli illerde Maarif Müdürlükleri yapmıştır.
*Ardından da İlk ve Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü yapar.
*Darülfünun rektörlüğü de yapmıştır.
*1917’de İstanbul’da ölür.

*Servet-i Fünun Edebiyatı içinde yer almış, iddiasız bir şairdir.
*Şiire genç yaşlarda başlamıştır.
*Eserlerini “Süleyman Nesib” imzasıyla yazdığı için bu adla tanınmıştır.
*Ahlâkı ve karakteri şiirlerinde kendisini gösterir. Samimi ve içten şiirler ortaya koymuştur.
*Şiirlerinde Tevfik Fikret’in etkileri görülür.
*Kendini eğitime adamış, mütevazı bir insandır.
*Manzumeleri azdır ve kendisi kitap haline getirmemiştir.
*Sone tarzını ilk kullananlardandır.

SÜLEYMAN NESİB’İN ESERLERİ:

Biyografi: Süleyman Paşazade Sami Bey-Külliyât-ı Âsâr ve İhtisâsât (Dostlarının düzenledikleri anma kitabı),
Süleyman Paşa Muhakemesi (Babasının hayatı)

Eğitim: İlm-i Terbiye-i Etfal (Çocuk eğitimi ile ilgili)

Çeviri: Frobel ve Pestalozzi Usullerinde Talim ve Terbiye Dersleri (Eğitim ve öğretim ile ilgili çeviri)

İçeriğe dön