TAHİR ALANGU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TAHİR ALANGU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
TAHİR ALANGU: (1915-1973)
*Cumhuriyet Edebiyatı yazarı, öğretmen, eleştirmen, edebiyat tarihçisi ve halkbilimi araştırmacısı.

*İstanbul'da doğmuştur.
*Kabataş Lisesini ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünü bitirmiştir.
*Üniversite bitirme tezi “Türk Masallarının İç Yapısı ve Kahramanları” adlı çalışmadır.
*Alangu, 1936’da Gündüz dergisinde yayımlanan şiirleriyle edebiyat yaşamına girmiştir.
*Öğrencilik yıllarında, Yurt ve Tarihten Sesler dergilerinde folklor araştırmaları ve masal incelemeleri yayımlamıştır.
*1946-1973 yılları arasında edebiyat öğretmeni olarak Anadolu'yu dolaşır.
*Galatasaray Lisesi'nde ve Robert Kolej'de öğretmenlik yapar.
*Bazı yüksekokullarda dersler vermiştir.
*Üniversite öğrenciliğinden itibaren halkbilimiyle ilgilenmiştir.
*Anadolu’da öğretmenlik yaptığı yıllarda, folklor araştırmaları için zengin kaynaklar elde etmiştir.
*Şiirleri, eleştirileri, edebiyat, tarih ve halk bilim üzerine yazıları öğrencilik yıllarından başlayarak Yurt, Tarihten Sesler, Yeni Türk, Değirmen, Gündüz, Yeni Yurt, Yenilik, Yeditepe, Türk Dili, Dost ve Kim gibi dergilerde yayımlanmıştır.
*1960-1969 yılları arasında Varlık dergisinde roman ve öykü değerlendirmeleri yazar.
*Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde de yazmıştır.
*Özel olarak masallar üzerine çalışır.
*Çalışmalarını öykü ve roman türleri üzerine yoğunlaştırarak, antolojiler ortaya koymuştur.
*Orhun Yazıtları'ndan başlayıp günümüze kadar Türk edebiyatının en ünlü eserlerini incelemiştir.
*Masallar, gölge oyunları, destanlar, göçmen folkloru ve bunlarla ilgili kuramsal sorunlar hakkında araştırmalar yapmıştır.
*Özellikle masal ve destanlarımızı yapısal ve tarihsel yönden ele alarak, seçkin örnekleri, otantik yanını bozmadan kitaplaştırmıştır.
*Ömer Seyfettin'in bütün eserlerini baskıya hazırlamıştır.
*Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde verdiği seminerler 1970 sonrasında yetişen halkbilimciler üzerinde etkili olmuştur.
*Halk bilimin, eskinin temelleri üzerinde yeni bir çağdaş toplum yapısı oluşturulmasına katkı sağlayacağını savunmuştur.
*Türk-Alman Dostluk Cemiyetinin kuruluşunda yer almıştır.
*PEN (Şairler, Denemeciler, Romancılar) Kulübü, Türk Dil Kurumu ve merkezi Paris’te bulunan Association Internationale Des Critiques (Uluslararası Edebiyat Eleştirmenleri Birliği) üyeliğinde bulunmuştur.
*Tahir Alangu, 1971 yılından ölümüne kadar Yugoslavya’nın Ohri kentinde düzenlenen Balkan Halk Dansları ve Şarkıları Festivali’nde koordinasyon komitesi üyeliği yapmıştır.


TAHİR ALANGU'NUN ESERLERİ:
 
Araştırma-İnceleme: Çalgılı Kahvelerdeki Külhanbey Edebiyatı ve Nümuneleri, Kalevala, Sait Faik İçin, Mevlût, Ataç'a Saygı, Türkiye Folkloru El Kitabı, Cumhuriyet'ten Sonra Hikâye ve Roman (3 cilt), Servet-i Fünun Edebiyatı Antolojisi, VIII. Yüzyıldan Günümüze 100 Ünlü Türk Eseri, Çocuk Kitapları Üstüne, Dünyadan ve Bizden Çingene Hikâyeleri

Masal: Billur Köşk Masalları, Keloğlan Masalları, Kediler Padişahı

Roman: Ömer Seyfettin: Bir Ülkücü Yazarın Romanı (Biyografik Roman)

Çeviri: Gün Batarken (I. Andriç’ten), Kovulmuş (S. Y. Agnon’dan), Sınırdaki Çiftlik (J. Javkov’dan), Bir Gecelik Misar (S. Y. Agnon’dan), Kovulmuşlar (J. Agnon’dan), Siste Bir Ses (J. P. Jocopsen’den), Guatemala Efsaneleri (M. A. Asturias’ten), Kopar Zincirlerini Gülsan (C. Aytmatov’dan)
İçeriğe dön