TEMEL HABERCİLİK TERİMLERİ (HABER YAZILARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR) - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TEMEL HABERCİLİK TERİMLERİ (HABER YAZILARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR)

SINIFLAR > LİSE 2 > LİSE-2 / 8. ÜNİTE: HABER METNİ
TEMEL HABERCİLİK TERİMLERİ
(HABER YAZILARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR):

Ajans: Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş.

Aktüalite: 1-Eski bir haberi canlandırmak. 2-Güncellik. 3-Günün olayı veya konusu.

Amors: İç sayfaya dönen (devama giden) yazının birinci sayfadaki bölümü.

Asparagas (Şişirme Haber): Uydurma, gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösterilen haber.

Başyazar: Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir.

Başyazı: Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale.

Bülten: 1-Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru. 2-Dergi. 3-Haber ve yorumlardan kurulu bir yazı türü.

Dekroşe: Yan sütunlara taşan yazı, başlık ya da resim.

Demarkaj: Bir haberi ve yazıyı yeniden yazmak.

Dezenformasyon: Bilgi çarpıtma.

Diktraksiyon: Oyalayıcı, eğlendirici, dinlendirici yazılar.

Enformasyon: Haber alma, haber verme, haberleşme.

Fersude: 1-Eskimiş, yıpranmış, aşınmış. 2-Baskıda herhangi bir nedenle kirlenen, bozulan, bu nedenle satışa çıkarılamayan gazeteler.

Gabarit: Sayfa maketi hazırlamak için basılmış kağıt, mizanpaj kağıdı, plan kağıdı.

Gazete: Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.

İktibas : Başka bir kaynaktan elde edilen yazının gazetede olduğu gibi yayımlanması. Alıntı.

Köşe yazısı: Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü, fıkra.

Kupür: 1-Kesik. 2-Gazeteden kesilen yazı.

Magazin: 1-Halkın çoğunluğunu ilgilendirecek, çeşitli konulardan söz eden, bol resimli yayın.
2- Genellikle sanat, eğlence ve spor dünyasında tanınmış kişilerle ilgili haber ve yorum.

Manipülasyon: 1-Yönlendirme. 2- Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme.

Manşet: Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık.

Medya: 1-İletişim ortamı. 2- İletişim araçları.

Muhabir: Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse.

Müvezzi: Gazete satıcısı, dağıtıcısı.

Propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca.

Reyting: 1-Derece, takdir, tahmin. 2-Televizyon kanallarının seyredilme oranlarının belirlenmesi. 3- İzleyici oranı. 4-İzlenme payı.

Sansasyon: 1-Dalgalanma. 2-Birçok kimseyi ilgilendiren, etkileyen heyecan verici olay.

Sansasyonel: Çarpıcı.

Spot : Haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı.

Stop press : En son gelen haber.

Sürmanşet: Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık.

Sütun: Gazete, dergi, kitap vb. yazılı şeylerde, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri, kolon.

Tefrika: Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi.

Tekzip: Yalanlama. Yanlış bir haberin doğrusunun belirtilmesi ya da ilgili haber yazısının yalan, yanlış olduğunun açıklanmasıdır.

Tiraj: Baskı sayısı.
İçeriğe dön