TOKATLI NURİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TOKATLI NURİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
TOKATLI NURİ: (19. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Kaynaklar okuma-yazmayı,  Tokat’ta din ve tarikat bilgilerini babası Molla Veliyeüddin Efendi'den öğrendiğini belirtilmektedir.
*Tokatlı Nuri’nin Erzurumlu Emrah ‘tan ders aldığı, Emrah ekolüne mensup bir şair olduğu pek çok kaynak tarafından kabul edilir.
*Tokat'a gelen Erzurumlu Emrah ile tanışmış, onun çırakları arasına katılmış ve  "Nurî" mahlasını da ustası Erzurumlu Emrah’tan almıştır.
*Sazı ve deyişleriyle kısa sürede ün yapmış olan Tokatlı Nuri gezgin âşık geleneğinde yaşayan bir şairdir.
*Anadolu’nun birçok şehirlerini gezdiği, Çankırı’ya gittiği uzun müddet orada kaldığı daha sonra da Samsun’a kadar gittiği anlaşılmaktadır.  
*Tokatlı Nuri, ustasına derin bir saygı duymuş, Erzurumlu Emrah'ın ölmesinden sonra katıldığı bütün fasıllarda onun şiirlerini okumayı ihmal etmemiştir.
*Şiirleri ölçü ve dil bakımından kusursuz, söyleyişi içtendir.
*Aruz şiiri ve tasavvuf bilgisine de vakıf olmasına rağmen Tokatlı Nuri, geleneksel âşık edebiyatımız yolunda başarı göstermiş, kendisini bu tarzdaki şiirleri ile kanıtlamıştır
*Aruz ölçüsüyle de şiirler söylemiştir.  
*Daha çok koşma ve destanlarıyla ün kazanan şair devrinin en önemli şairleri arasına girmeyi başarmıştır.
*Şiirlerini diğer halk ozanlarında da olduğu gibi, aşk, hasret, insanlık, ayrılık, çile, çektiği eziyetler acılar ve gurbet temaları üzerinde inşa etmiştir.
*Şiirlerinde Arapça ve Farsça bazı kelimelere ve tamlamalara da rastlamak mümkündür.

İçeriğe dön